Tips redaksjonen
25.05.2010

Ny generasjon reguleringssystem for vannbåren varme i store bygg

Aventa lanserer en ny generasjon styringssystem for regulering og energikontroll i store anlegg/leilighetsbygg med vannbåren varme.
Systemet inkluderer funksjoner for temperaturregulering, energimåling og lagring og presentasjon av energidata i samme reguleringsenhet.

Systemet har full toveis kommunikasjon.
  
Det nye reguleringssystemet er modulært, med en hovedenhet (uc:) og en fjernkontrollenhet (rc+).

De kobles sammen med Echelons Pyxos-nettverk.
  
Designen til fjernkontrollen er helt ny og konstruert slik at den kan monteres inn i ELKOs standardsortiment for veggbokser.

Den bakgrunnsbelyste skjermen viser innstilte verdier, temperaturer og diverse grafiske fremstillinger, for eksempel siste ukes strømforbruk.


Bedre kommunikasjon

Det monteres inn en regulator i hver leilighet, som sørger for styring av vannbåren gulvvarme, beregning av levert energi til gulvvarme og innsamling av relevante data som strømforbruk, varmtvann og eventuelt gassforbruk.

Dataene kan lagres lokalt eller overføres til en sentral server i bygget. Fra denne serveren produserer databasesystemet rapporter om energibruk etter ulike ønsker.
  
Bortsett fra ny design, er de største endringene forbundet med større fleksibilitet når det gjelder kommunikasjon.

Mens det tidligere systemet var basert på LON busstandard, åpnes det nå for full fleksibilitet med hensyn til kommunikasjonskanaler.

I tillegg er utlesningen fra el-målere basert på akkumulerte forbruksverdier og ikke lenger fortløpende registrerte forbrukspulser.
  
Produktet er en videreutvikling av energikontrollsystemet som Troms Kraft benytter i bydelen Strandkanten i Tromsø.
  
For mer informasjon se www.aventa.no eller ta kontakt med Ingvild Skjelland, tlf.
94 79 33 02.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1