Tips redaksjonen
30.04.2010

Chatter Free for aluminium

Iscar har tidligere lansert en vibrasjonssvak pinnefres for stål (EC-E4L). Nå kommer en for aluminium.
Det dreier seg om en treskjærs fres med varierende stigning, slik at de vibrasjonene som vanlige pinnefreser skaper når de freser i materialet, dempes og nærmest forsvinner.

Prinsippet går kort fortalt ut på at fresen på grunn av sin egen geometri, selv skaper varierende svingninger i materialet, slik at svingingene så å si utligner seg selv.

Grunnprinsippet heter frekvensdemping.
   
Verktøyet skal egne seg godt til grovfresing, men tar seg også av finere jobber. Samtidig som geometrien sørger for rolig gange, sørger den også for maksimal avvirkning og redusert syklustid i de aller fleste operasjoner.
   
Med ytre kjøling kan fresene brukes i midlere til ekstremt høye hastigheter, for maksimalt effektiv maskinering i aluminium i 1,5 ganger diameteren.
   
Ifølge Iscar egner fresene seg godt for bruk i laveffektsmaskiner med ISO40- eller BT40- standard.

Den effektivt geometrien gir jevn, glatt sponfraskilling så vel i fresesporets bunn som i sidene.
   
Produktbetegnelsen er Iscar ECA-H3 CF Chatterfree. Fresene leveres i diametre fra seks til tjue millimeter.

For ytterligere informasjon, kontakt Svea Maskiner AS eller se www.iscar.com

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1