Tips redaksjonen
30.04.2010

Hedersprisen for god design 2010: Hodedesign gir kunnskapsløft

NTNU, som med sine 20 000 studenter er Norges nest største universitet, har mottatt Hedersprisen for god design fra Norsk Designråd for sin banebrytende studentkampanje ”De gode hodene”.
– Det er spennende at vi, som er i kunnskapsbransjen, kan vinne en så stor og viktig designpris i konkurranse med tunge og seriøse industriaktører.

Selv om det har vært mye arbeid med å få i stand kampanjen, har det absolutt vært verdt det, sa en overrasket og svært glad Catharina Lindheim i NTNU, etter at hun hadde vært oppe på scenen og hentet prisen sammen med designbyrået Agendum.
  
Juryleder Hilde Britt Mellbye mente den nye kampanjeprofilen har bidratt til å endre unge menneskers syn på NTNU og gjør at universitetet nå tiltrekker seg flere typer studenter.
  
– Selv kunstneriske anlagte mennesker blir interessert i NTNU nå, og da har de vel nådd målsetningen om å favne bredere blant ungdommen.

Illustrasjonene er meget godt og overbevisende gjennomført og gir assosiasjoner langt utover det vi vanligvis forbinder med realfag og ingeniørdisiplinen, uttalte Mellbye.
  
Juryen lot seg imponere av det innovative uttrykket NTNU og Agendum har skapt innenfor et fagfelt der det er vanskelig å skille seg ut.

– De inviterer oss inn i et univers av kreativitet og drømmerier, samtidig som det ligger klare matematiske undertoner i uttrykket.

Dette er rett og slett et svært godt stykke designarbeid, understreket Mellbye.
 

Nytenkning ga designpris

Hedersprisen for god design ble delt ut av Norsk Designråd onsdag 17. mars under Designdagen, den viktigste designbegivenheten i Norge.

NTNU var nominert til den høythengende designprisen sammen med Statoil, Kongsberg Maritime og Synfiber.
  
Næringsminister Trond Giske sto for overrekkelsen av Hedersprisen for god design. – Dersom det er noe vi behøver i Norge i fremtiden, er det kunnskap.

Derfor er det svært positivt at NTNU våger å tenke nytt for å få flere til å ta høyere utdanning.

Vinnerkampanjen viser hva som skjer når dyktige designere og en modig oppdragsgiver bruker design som et verktøy for nyskaping og innovasjon, sa han.
 
Løfter fram det unike
Kampanjen ”De gode hodene” ble laget for å øke kjennskapen til NTNU blant unge mellom 17 og 21 år. 

Prosjektleder Eline Strøm-Gundersen i Norsk Designråd mener det er en klar sammenheng mellom det kampanjen kommuniserer, og hva NTNU kan tilby sine studenter.
  
– Ved hjelp av en grundig og inngående kundeinnsikt har NTNU sammen med designbyrået Agendum klart å skape en merkevare og en kampanje som kommuniserer med alle de ulike studentene NTNU ønsker å nå, sier Strøm-Gundersen.
  
For NTNU kan et godt hode kan bety så mangt; alt fra musikalske evner, gode karakterer eller kreativitet, til gode organisatoriske evner eller samfunnsengasjement.

– Det er disse vi ønsker å trekke til oss – studenter som vil utvikle sine gode hoder hos oss, sier Catharina Lindheim, som leder seksjon for rekruttering og opptak ved studieavdelingen.
 

Trengte noe nytt

Universitetets gamle rekrutteringskampanje hadde gått i noen år og hadde begynt å miste stoppeffekten.

Samtidig følte studieavdelingen at kampanjen ikke klarte å favne over alle fakultetene og studiene ved NTNU på en like god måte.
  
– Vi hadde behov for noe helt nytt. Selv om vi har hatt en jevn økning i søkermassen de siste årene, ønsket vi ikke å hvile på laurbærene.

Det er stor konkurranse om studentene i dagens utdanningsmarked, og vi ønsket å skille oss ut fra de andre utdanningsinstitusjonene, forklarer Lindheim.
 

Ut av realfagsbåsen

Siden NTNU er en offentlig institusjon, ble oppdraget lagt ut på anbud, og oslobyrået Agendum ble valgt som samarbeidspartner.

Flere spørreundersøkelser blant nye studenter de siste årene ble saumfart, og kunnskap om målgruppen ble kombinert med god kjennskap til NTNU som institusjon. 
  
– Vi innså at det var en del potensielle søkere vi ikke nådde ut til.

Enkelte plasserte oss fremdeles i en realfagsbås, selv om det har gått 14 år siden Norges tekniske høgskole (NTH) slo seg sammen med Den allmennvitenskapelige høgskole, Det medisinske fakultet og kunstfagutdanningene og ble til NTNU, sier Lindheim.
  
Sammen med designbyrået ble en sammenhengende og helhetlig kampanje utformet. Tradisjonelle formuttrykk ble valgt bort for markere NTNUs særpreg og identitet i forhold til andre utdanningstilbud.
  
– Det var helt avgjørende for oss å involvere hele universitetet i prosessen, og det klarte vi.

Resultatet er at hele organisasjonen, fra toppledelsen til de ulike fakultetene, har fått et eierskap til denne nye kampanjen, forteller rådgiver Camilla Prytz ved NTNU, som også ble hyllet på Designdagen under prisoverrekkelsen.
 

Flere søkere

Det bærende elementet i kampanjen ble i stedet en serie med hoder.

Hvert fakultet har fått sitt eget hode, og hvert av de 70 studieprogrammene har fått sitt eget element.
  
– Kampanjen ble brukt ved forrige opptak, og vi registrerte en søknadsøkning på neste sju prosent.

Vi opplevde svært god respons både i organisasjonen, hos studentene våre og blant potensielle studenter vi kom i kontakt med, forteller Catharina Lindheim.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1