Tips redaksjonen
30.04.2010

Har du en flufferfjerner?

Fluff er restprodukt fra elektrisk avfall, som kan inneholde alt fra gullstøv til miljøgifter som brommerte flammehemmere og kvikksølv.
Vet du hvordan man kan få ut de verdifulle metallene fra fluffen eller har ideer til hvordan elektrisk avfall kan håndteres på en bedre måte, kan du søke om støtte fra Elretur.

Miljøselskapet vil støtte gode prosjekter med inntil 500 000 kroner. Søknadsfristen er 1. mai.
 
– Vi jobber kontinuerlig for å forbedre prosessene. Elreturs Miljøpris på 500 000 går til personer eller bedrifter som har tanker og ideer som kan forbedre miljøhåndteringen av elektrisk avfall.

Folk eller bedrifter som har ideer om hvordan bransjen kan bli enda bedre, må søke på miljøprisen vår, sier Stig Ervik, direktør i Elretur AS.
  
Hvert år samler Elretur inn cirka 60 000 tonn avfall, over 12 kilo per innbygger.

Bare i jern tatt ut fra gamle vaskemaskiner, kjøleskap, komfyrer og strykejern kunne Elretur satt opp fire nye Eiffeltårn.
  
I tillegg er det i kasserte elektriske produktene miljøgifter som må plukkes ut og håndteres, for eksempel PCB, bly og bromerte flammehemmere.

Derfor samles kassert elektrisk avfall inn. Alternativet er at giftene forurenser og skader mennesker, dyr og natur.
  
– Prosessen med å fjerne miljøfarlige stoffer er omfattende. Men, systemet kan forbedres, både i forhold til logistikk og teknologi, og ikke minst i forhold til lovgivning og rammebetingelser for bransjen.

Miljøprisen kan gå til både teknologer, samfunnsvitere, jurister og andre med ideer og tanker de vil utforske og som kan gagne Elreturs forretningsområde, sier Stig Ervik, direktør i Elretur.
 

Miljøprisen 2010
Elretur har satt av 500 000 til å støtte opp om forskning og utvikling. Prosjektene skal normalt gjennomføres på ett år, og prosjekter må kunne vise til miljøgevinst.

Eksempler på type prosjekter som kan søke er:
• optimalisering av innsamling
•  redusert miljøbelastning ved innsamling/transport
•  økt gjenbruk
•  nye anvendelser for EE-avfall
•  optimalisere gjenvinning av råstoffer
•  energiutnyttelse
•  andre gode prosjekter

For mer informasjon kontakt direktør Stig Ervik i Elretur AS på 907 70 700 eller stig@elretur.no eller markedssjef Guro Kjørsvik Husby på 99 500 518 eller guro@elretur.no

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1