Tips redaksjonen
30.04.2010

Øker sikkerheten og kutter energikostnadene

Ny belysning har redusert energikostnadene og økt sikkerheten i Haraldsgata i Haugesund.
Ordfører Petter Steen jr. (H) mener tiltaket var nødvendig for å fjerne kriminaliteten i gågata. Det er en oppfatning som også Haugesund Politistasjon deler.

Med en årlig reduksjon i energikostnadene på ca. 85 prosent sammenliknet med tidligere belysningsløsning er dette ett av mange viktige miljøtiltak i Haugesund.

Det er DEFA Lighting som har levert armaturer og master, mens Haugaland Kraft har montert løsningen.


Nedgang i vold
Ordfører Petter Steen jr. er opptatt av å øke sikkerheten for Haugesunds befolkning.
  
– For noen få år siden hadde vi en dialog med sentrumsforeningen. De var bekymret for den kraftige økningen i voldsutøvelsen i byen.

De mente det skyldtes for dårlig belysning på mange steder. God belysning og et oversiktlig gatebilde ble ansett som viktige elementer for å få bukt med problemet.

Politiet rapporterer nå om en nedgang i bruk av vold i Haugesund.

Det er for tidlig å si hva dette skyldes, men det er ingen tvil om at god belysning har hatt en positiv innvirkning.


God belysning

Haraldsgata er en hovedgate som benyttes både på hverdager og i helger. Det var derfor viktig å få god belysning for å redusere aktiviteten blant lyssky elementer.

Det er montert 7 meters VikØrsta lysmaster i en avstand på 16 meter.
  
– Vi har totalt levert 70 spotarmaturer på til sammen 35 master. 30 av dem er i hovedgata og fem i sidegater, sier distriktssjef Kjell Ramberg i DEFA Lighting.

– Vi har fått frem et enkelt og nøytralt uttrykk der lyset er mest fremtredende. Tidligere var det stor variasjon i belysningsstyrken med mange mørke områder i gågata.

Det ble benyttet glasskupler som spredde lys i alle retninger, og som ga en dårlig virkningsgrad.
  
Det finnes en rekke produkter med forskjellige bruksområder som kan benyttes i mastene.

– Vi kan for eksempel installere effektbelysning som viser logoer på vegg eller i gata, sier Ramberg.


Bedre oversikt
– Belysningen i Haraldsgata har med stor sannsynlighet bidratt til å redusere kriminaliteten, sier seksjonsleder for orden og trafikk ved Haugesund politistasjon, Tor Skeie. 

– Tidligere kunne lysky elementer stikke seg bort og åpenlyst selge narkotika. Å belyse mørke områder gir politiet nå en mye bedre oversikt.

Godt opplyste gater er derfor med på å øke sikkerheten, mener Skeie.

– Vi er meget godt fornøyd med resultatet og ønsker å berømme arbeidet som Haugesund kommune har gjort med å oppgradere Haraldsgata.


30 000 mennesker i sentrum

– Bytte av belysningsløsning har gitt gågata et nytt særpreg. Dette bidro til en generell opprydding i gatebildet med plassering av benker og trær.

Det forenkler fremkommeligheten, spesielt for handikappede.

Under sommerfestivalene er det mer enn 30 000 mennesker i sentrum. Da er det særdeles viktig å ha et oversiktlig gatebilde med god belysning.

Jeg er derfor godt fornøyd med resultatet, påpeker ordfører Petter Steen jr.


Prøvelyssetting

Ramberg har utarbeidet løsningen og foretatt produktvalget. Det ble benyttet lyskastere/spotlight som ga kunden ønsket lysnivå.

På forhånd ble gågata prøvelyssatt i et beregningsprogram, slik at Haugaland Kraft fikk et inntrykk av hvordan det nye lyset ville påvirke gatebildet.

– Innspill fra landskapsarkitekten Smedvig om bruk av scenisk belysning ble også tatt med i vurderingen. Det er benyttet Nightspot armatur (35 W) fra Willy Mayer med en lyseffekt på 35 W og en 60 graders spredning for å få maksimal utnyttelse av lyset.

Med et spesielt riflet glass trekkes lyset ut i lengderetningen i Haraldsgata.


Energisparing
I Haraldsgata er det lagt vekt på energisparing, og det er oppnådd en betydelig reduksjon i energiforbruket etter utskiftning.

Årlig forbruk har falt fra 57 500 kWh til 8700 kWh. Det gir en årlig besparelse ca. kr. 50 000.


Fleksibel belysning

– Tidligere var det forskjellig avstand mellom lysmastene i tillegg til mye vegetasjon og andre forstyrrende elementer.

Prosjektet med ny belysning i gågata startet i 2006, sier divisjonssjef Nett, John Harald Jakobsen i Haugaland Kraft.

Han forteller at ett av kravene fra kommunen var fleksibel belysning.

– Det var spesifisert med 7 meters høye master med feste for bannere og lyskastere for belysning av gågata og fasader.

I tillegg skulle mastene ha feste for blomsterkasser.

Det ble lagt stor vekt på den estetiske utformingen. Kravet var en løsning som imøtekom kommunens og handelsstandens behov til lysmengde og belysningsnivå, understreker han.


Forebyggende effekt
Tilbakemeldinger fra handelsstanden og politiet viser at lyset har hatt en forebyggende effekt.

Handelsstanden i byen mener oppgraderingen var nødvendig.
  
– Vi har fått en belysning med langt bedre spredning i gågata enn tidligere, sier daglig leder Rikke T Lønning i Haugesund Sentrum AS.
  
Haugesund Sentrum AS har 200 medlemmer med både handels- og servicebedrifter. Sentrumsforeningen bistår sine medlemmer med alt fra administrative oppgaver til tilrettelegging av forskjellige aktiviteter.

Hennes ønske er at husfasadene i fremtiden blir opplyst.

– Det er stemningsskapende og øker våre medlemmers mulighet til å profilere egen butikk. Det handler om å gjøre gata og miljøet mer attraktiv slik at det trekker flere kunder til butikkene.


Variasjon i lysstyrke

Installasjonen av nytt lys startet høsten 2008. Tidligere lysmålinger viste stor variasjon i lysstyrken. Det var mange mørke områder på under 10 lux.

I tillegg var det mye overhengslys nær kryss. Nå viser lysberegningene et gjennomsnitt på ca. 20 lux uten påvirkning av lys fra vinduer og fasader.
  
– Installasjonen tok lengre tid enn beregnet fordi det samtidig med kabling til belysning ble lagt ned nye strømkabler og klargjort for fiber inn til alle hus i gågata, sier elektroinstallatør Arnold Vågen i Haugaland Kraft.

– I tillegg skulle gågata være åpen for kundene i julemåneden og i sommermånedene med mye festivaler og mange mennesker i sentrum.
  
Vågen forteller at belysningen styres av astrour som er programmert med riktige geografiske koordinater.

Det gjør at uret vet nøyaktig når sola går opp og ned året rundt.– Følsomheten kan også justeres slik at lyset tenner og slokker til ønskede tider.


Godt samarbeid

I gågata er det montert lyskasteren Nightspot fra Willy Meyer. Den er montert på en dobbel monteringsarm på en konisk mast fra VikØrsta. 

Nightspot 35w HCI har 60 graders spredning og rilleglass for oval lysspredning mot gaten. Ørsta Mastene er spesiallaget med fester for flagg/banner samt julepynt.

Det er også satt av plass til ettermontering av lyskastere for effektbelysning av ønskede elementer og fasader i gågata.

– Samarbeid med DEFA Lighting har i dette prosjektet fungert meget bra, sier Jakobsen.

– Leverandøren er eksperter på lys og har dyp faglig kompetanse på lysberegning og lysdesign, avslutter han.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1