Tips redaksjonen
21.03.2010

Nytt studietilbud for byggnæringen

Universitetet i Agder og Senter for eiendomsfag lanserer Byggherrestudiet – et nytt kompetansegivende studietilbud for praktikerne i byggenæringen.
Studiet er etablert for å bøte på det faktum at byggherrene selv ofte er hovedårsaken til at det går galt med norske byggeprosjekter.

Feil strategi og grep, unnlatelser samt mangel på forståelse av at ting tar tid, er blant de viktigste årsakene til dette.

Målgruppene for studiet er praktikere i byggherreorganisasjoner og entreprenører, som ønsker strukturert og dokumenterbar kunnskap innenfor den strategiske byggherrerollen.
  
Dr.ing. Øystein Meland har stått sentralt i arbeidet med etableringen av studiet, og han er også fagansvarlig for de to innledende undervisningsmodulene.
  
Øvrige lærekrefter kommer fra advokatfirmaet Torkildsen Tennøe & Co. og Universitetet i Agder, med innslag av profilerte gjesteforedragsholdere fra byggenæringen.
  
I modulen Kvalitet og lønnsomhet for byggherrer vil de mest betydningsfulle resultatene fra det femårige Byggekostnadsprogrammet bli presentert over to dager, som en del av en institusjonalisering av denne bransjekunnskapen.
  
Studiet er modulbasert og tas på deltid over 1–2 år, med undervisningssamlinger i Oslo. Fullført studie gir 30 studiepoeng, fordelt på følgende moduler:

• behovskartlegging, utvikling og planlegging (5 studiepoeng)

• praktisk prosjekt-, prosjekterings- og byggeledelse (5 studiepoeng)

• utfordringer ved kontraktsinngåelse og kontraktsadministrasjon (5 studiepoeng)

• kvalitet og lønnsomhet for byggherrer (5 studiepoeng)

• avsluttende prosjektoppgave (10 studiepoeng)

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1