Tips redaksjonen
21.03.2010

Induksjonstopp for flate former og ovale gryter

I stedet for tradisjonelle varmesoner lanserer Electrolux Infinite koketoppen som gir større fleksibilitet i matlagingen.
En nyutviklet sensorteknologi sørger for automatisk tilpasning etter kasserollestørrelse og form og sørger for jevn oppvarming når markeringen på keramikktoppen er dekket.

– Med denne induksjonstoppen kan man fritt velge kjeler og kasseroller i ønsket form og størrelse.

Dette er en stor fordel i tilfeller der man lager mat med mange ulike størrelser på kjeler og panner, sier produktsjef Terje Eriksen i Electrolux Norge.
  
Induksjonstoppen har fire separate soner som takler kjeler med størrelse fra 12,5 til 21cm.

Det er også mulig å kjøre to soner samtidig dersom man for eksempel varmer opp en fiskekjele.

Betingelsen for at sonene skal fungere, er at det krysset som er angitt på keramikktoppen, er dekket av kokekaret.


Om Infinite

Én variant av Infinite koketoppene kommer med et stort fargedisplay som gjør det enkelt å lese av valgt temperatur og valgte funksjoner.

Koketoppen har et elektronisk kontrollpanel med lettforståelige symboler og informativ tekst. De ulike funksjonene aktiveres ved berøring.   
  
En nyutviklet sensorteknologi sørger for automatisk tilpasning etter kasserollestørrelse og -form.

Denne nye Infinite-toppen kommer med fire induksjonssoner med Booster og er 78cm bred.
  
Strømtilførselen kuttes automatisk etter en viss tid (avhengig av innstilt effekt). Restvarmeindikatoren vil med varierende rødintensitet indikere hvor varm sonen er.
  
Electrolux Infinite EHD80300PS var tilgjengelig på det norske markedet og har en veiledende utsalgspris på ca.17 000 kroner.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1