Tips redaksjonen
21.03.2010

Electrolux presenterer fremtidens kjøkken – ”husets hjerte”

Tenk deg et fremtidsscenario der man ikke trenger kokebok for å finne favorittoppskriften, eller der man ikke bruker stekepanner og kasseroller i matlagingen? 
”Heart of the Home” er en fascinerende visjon om fremtidskjøkkenet.

Designkonseptet fra Electrolux er en integrert løsning som fungerer både som et spisebord, matlagingssone og som ”bar” for felles hygge og sosialisering.
 
Ifølge FN vil omlag 74 prosent av verdens befolkning bo i byer i 2050.

Økt urbanisering betyr mer fokus på arealøkonomisering, energi og miljø.

Basert på dette scenariet har Electrolux utviklet et helt nytt designkonsept som illustrerer hvordan vi kan bo i fremtiden.


Husets hjerte
”Heart of the Home” er en intelligent ”amorf”, en strukturløs og foranderlig matlagingssone som er tilpasset brukerens behov.

Man legger ganske enkelt råvarene som skal brukes rett på bordet. Bordets overflate vil så ved hjelp av avansert sensorteknologi analysere ingrediensene og dernest presentere flere forslag til egnede oppskrifter.

Når brukeren har valgt oppskrift, markerer han med hånden på bordets overflate hvilke han vil benytte for matlaging.

Ved å presse hånden mot det formgivende materialet, kan han dernest definere den ønskede dybden for matlagingen, det vil si en fordypning som erstatter kasseroller eller stekepanner.

Når overflaten har fått ønsket form og størrelse, stiller han inn tid og varme med et enkelt fingertrykk.


Bakgrunnen for designkonseptet ”Heart of the Home”

2008 var det første året da det på kloden bodde flere mennesker i byer enn på landsbygda.

Ifølge FN vil dette tallet fortsette å stige til 74 prosent i 2050. Til sammenlikning var tilsvarende andel i 1950 bare 29 prosent. 
  
Electrolux har utviklet ”Heart of the Home” for å illustrere hvordan vi vil leve i 2050 basert på følgende forutsetninger:

Sosiale behov er viktige: Akkurat som i dag, vil sosiale aktiviteter være en viktig del av våre liv, spesielt når det gjelder å tilbringe tid med familie og nære venner.

Større krav til ”høyteknologisk støtte” til dagliglivet vil samtidig bety at vi ønsker å opprettholde tradisjonelle og ekte verdier.

Vi trenger forenklede hjem: Når fremtidens storbyer tilbyr mindre plassareal, må boligen bli mer fleksibel og tilpasses ulike brukerbehov, avhengig av omstendighetene.
Morgendagens produkter må kunne integreres og tilpasses. Vi har ikke plass til en rekke separate produkter med hver sine spesialfunksjoner.

Samfunnet må bli mer effektivt: Når 74 prosent av verdens 9 milliarder mennesker bor i byer, må vi tilpasse vårt levesett med de ressursene vi har til rådighet.

Vi trenger nye måter å gjenvinne det vi forbruker. Energieffektive hjem og produkter vil bli viktigere enn noensinne.

Vi klarer oss ikke uten teknologi: Teknologi spiller en stor rolle i dag, men vil være en viktig forutsetning for overlevelse i 2050.

Teknologien vil være en forutseting for å ivareta en bærekraftig utvikling, både miljømessig og sosialt.

”Heart of the Home” ble første gang presentert på DesignBoost i Stockholm den 12. februar 2010.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1