Tips redaksjonen
21.03.2010

Grønn kraft fra Gimsøystraumen

Sommeren 2010 blir Gimsøystraumen i Lofoten arena for et prosjekt som omfattes med stor interesse både nasjonalt og internasjonalt.
Da plasserer nemlig det harstadbaserte firmaet Hydro Tidal et flytende kraftverk under eller i nærheten av Gimsøybrua.
  
– Kraftverket, som nå er under bygging i Harstad, og som har en prislapp på 125 millioner kroner, er det første av sitt slag i verden, sier daglig leder i firmaet, Svein Eriksen.

– Det som er spesielt med vårt prosjekt, er at kraftverket ikke plasseres fast på havbunnen, men flytende på overflaten, selv om mesteparten befinner seg under vann.

Prosjektet er enestående i internasjonal sammenheng, og vi har patentsøknader til behandling i 20 land.
  

– Hvorfor akkurat Gimsøystraumen i Lofoten?
– Området egner seg ypperlig til testing, Når vi har skaffet oss den erfaringen som trengs, forlater vi Gimsøystraumen og plasserer kraftverket i Moskenesstraumen.

Kraftproduksjonen i Gimsøystraumen blir beskjeden, ikke mer enn 1 gwh, som ikke gir strøm til mer enn rundt 50 husstander.

I Moskenesstraumen blir produksjonen av elektrisk kraft langt større.
  
– Lykkes Hydra Tidal med sitt prosjekt, åpner det for nesten uante muligheter, sier Eriksen.

– Det går store og kraftige havstrømmer langs kysten av mange land i verden. Potensialet er derfor meget stort, sier Eriksen, som har stor tro på prosjektet.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1