Tips redaksjonen
24.02.2010

”Den andre romalderen”- tema for Electrolux Designlab 2010

Neste generasjons husholdningsapparater skal imøtekomme en av de største utfordringene i moderne tid: en økende befolkningsvekst og en folkevandring mot de største byene.
Norske industridesignstudenter over hele landet oppfordres nå til å løse den globale ”plassfloken” ved å delta i den verdensomspennende designkonkurransen Electrolux Design lab 2010.

– For åttende året på rad gir Electrolux Design Lab morgendagens designere en unik mulighet til å teste seg selv.

Ved å delta i en slik konkurranse oppnår studentene en unik og verdifull innsikt innenfor kommersiell produktdesign, sier Henrik Otto, sjefsdesigner og Vice President for Electrolux Global Design.


”Kompakte hjem”

Tema for årets konkurranse er ”den andre romalderen”.

I henhold til Electrolux’ omfattende trendrapport forventes 75 prosent av verdens befolkning å bo i urbane strøk om 40 år.    
  
Befolkningsveksten mot de store byene aktualiserer et økt behov for mer effektive og smidige romløsninger i hjemmet.

”Kompakte hjem” vil derfor utgjøre en viktig plattform for fremtidens Electrolux produkter. Kompakt assosieres gjerne med ”smått”, men betyr i denne sammenheng ikke nødvendigvis billig; det betyr smart, effektivt, innovativt og bærekraftig.
  
Electrolux oppfordrer nå norske industridesign- og produktdesignstudenter til å løse utfordringen ved å delta i årets designkonkurranse.

Designideene fra de norske studentene vil kunne bidra til å forme hvordan folk tilbereder og oppbevarer mat, vasker og tørker klær og rengjør sine hjem i år 2050.
  
I år vil juryen vektlegge designideer som ivaretar flere funksjoner og behov. Innsendte bidrag må kunne dokumentere god forbrukerinnsikt.

Bærekraftige løsninger, tilpasning i tid og rom og individualisering vil også være viktige stikkord i juryens vurdering.


Premiering

Et begrenset antall finalister vil inviteres til å presentere sine ideer for en internasjonalt anerkjent og sammensatt jury under finalerundene i London høsten 2010.
  
Vinneren av Electrolux Design Lab 2010 mottar et utdanningsstipend pålydende 5000 euro og et seks måneders hospiteringsopphold ved et av Electrolux globale designsentre.

Andre- og tredjeplass premieres også med utdanningsstipend, pålydende hhv. 3000 og 2000 euro.
  
Electrolux vil i år også premiere de beste norske bidragene innenfor følgende konkurransekategorier:

• tilbereding og oppbaring av mat i 2050
• vask og tørk av klær i 2050
• oppvask og rengjøring i 2050

De tre kategorivinnerne mottar hver et utdanningsstipend på NOK 10 000.

Innleveringsfrist er satt til 1. mai 2010.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1