Tips redaksjonen
24.02.2010

Sikker bruk av løfteredskap i ny utgave

Boka er spesialtilpasset innholdet i opplæringsplanene for sertifisert sikkerhetsopplæring.
Den er videre tilpasset NORSOK-standardene R-003N og R-005N, norm for opplæring av løfteutstyr samt Sjøfartsdirektoratets forskrifter om dekkskraner og laste- og losseinnretninger på skip.
  
Boka har utdrag fra 13 forskjellige lover og forskrifter relatert til anhuker og kranfører og omhandler HMS, risikovurdering og årsak til ulykker.
  
Boka omfatter oppbygging, dokumentasjon, merking, bruk, vedlikehold, kontroll og kasseringsregler for alle typer løfteredskap.
  
Målgruppen er kranførere, anhuker/signalgiver, dekkspersonell, riggere og kontrollører av løfteredskap.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1