Tips redaksjonen
24.02.2010

Norske IT-sjefer stiller strengere miljøkrav

I år vil over sju av ti større norske virksomheter skjerpe miljøkravene ved IT-innkjøp. Dette står i sterk kontrast til fjoråret, da fire av ti bedrifter i liten grad brydde seg om grønne verdier.
Det kommer fram i en undersøkelse IT-konsulentselskapet Steria har gjort sammen med markedsanalysebyrået Medialect, der 100 norske IT-sjefer for mellomstore og store selskaper har deltatt.
  
– Dette er svært positivt og viser at IT-bransjen i stadig større grad tar klimaproblematikken på alvor og ønsker å bidra, sier Anders Lindgren, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Steria.
  
Han tror den generelt økende oppmerksomheten rundt lavere strømutgifter og mindre CO2-utslipp vil føre til at flere norske virksomheter velger mer miljøvennlig og energieffektivt utstyr når det gamle skal byttes ut.


– Send regningen til IT-sjefen

Lindgren understreker at han tror bedrifter og organisasjoners økte vilje til å satse på grønn IT handler om mer enn å redde miljøet.

– I alle store selskaper er kostnadseffektivisering og optimalisering av driftsmetoder svært viktig. Jeg tror IT-sjefene ser at å satse på grønn IT er lønnsomt for både selskapet og miljøet, sier Lindgren.
  
Han mener et stort skritt i riktig retning er å sende strømregningen for IT-parken til IT-sjefens avdeling.
  
– Bare anslagsvis 15 prosent av norske bedrifter betaler strømutgifter til servere og maskinpark over IT-budsjettet.

Jeg tror IT-sjefer hadde blitt mer motivert til å prioritere grønn IT, dersom strømregningen hadde havnet på hans eller hennes skrivebord, mener Lindgren.


Flere er flinke

Prosjektleder Benedicte Fasmer Waaler, som leder IKT-Norges ”Grønn IT”-prosjekt, forteller at stadig flere norske virksomheter omfavner grønn IT.

– Dette gjelder ikke bare i den IT-baserte verdikjeden, men også på bruk av IT for å redusere miljøbelastninger på andre områder, som redusert reiseaktivitet eller reduksjon av energibruk på lys og varme i bygningsmassen, sier hun.
  
Fasmer Waaler forteller at IKT-Norge for ett år siden bare regnet en håndfull norske bedrifter som flinke miljøfyrtårn.

– I dag synes jeg de fleste jeg snakker med, har gjort større endringer på området grønn IT, sier hun.


Forurenser som flytrafikk
Lindgren er fornøyd med den drastiske holdningsendringen blant IT-sjefene i den norske undersøkelsen.

– Vi vet at IT-sektoren står for totalt to prosent av de menneskeskapte CO2-utslippene i verden, noe som tilsvarer samme utslippsmengde som hele verdens flyindustri.

Det er derfor viktigere enn noensinne å satse på grønn IT, fremfor å bare snakke om det, sier han.
  
– Bærekraftig betyr lønnsomt og miljøvennlig.

Bærekraftig utvikling handler om å finne løsninger som er økonomisk forsvarlig og som samtidig bevarer jordens naturressurser, legger Lindgren til.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1