Tips redaksjonen
24.02.2010

GMC Gruppen i Stavanger har stiftet nytt selskap

Brann- og sikkerhetsutstyr har i nærmere 20 år vært et forretningsområde i GMC Gruppen, som en avdeling i firmaet GMC Produkt AS.
På grunn av vekst er det nå besluttet å utfisjonere brannavdelingen i et eget selskap, GMC Brannvern AS.

Ved å skille ut avdelingen i et eget selskap mener GMC Gruppen at en vil oppnå et sterkere fokus på forretningsområdet brann og sikkerhet, slik at dette vil gi bedre muligheter for vekst fremover.
  
GMC Brannverns hovedkunder er rederier og offshorebedrifter, industribedrifter samt brann- og redningstjenester.

Bedriften tilbyr et totalt spekter av produkter og tjenester innenfor brann- og sikkerhetsutstyr inkludert røykdykkerutstyr, varmesøkende kameraer, pusteluftkompressorer, gassmåleinstrumenter og brannslokkesystemer.
  
GMC Brannvern er lokalisert med hovedkontor i Stavanger og avdelingskontor på Askøy i Bergen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1