Tips redaksjonen
24.02.2010

Statoil lanserer nytt biodrivstoff i Norge

Som det første selskapet i Norge lanserer Statoil bensin med fem prosent bioetanol til vanlige forbrukere.
Fra og med januar 2010 er 40 prosent av Statoils stasjoner forsynt med det nye biodrivstoffet Bensin 95.

Det nye biodrivstoffet vil gi et utslippskutt på om lag 11 000 tonn C02 per år.

Alle bensinbiler kan bruke Bensin 95 med fem prosent bioetanol uten å gjøre tilpasninger i motor eller drivstoffsystem.
  
– For første gang kan alle fylle biodrivstoff på bilene sine hos Statoil, enten de har bensinmotor eller dieselmotor.

Nå kan våre kunder bidra til å spare miljøet uten å endre atferd. Det er svært gledelig, sier administrerende direktør Dag Roger Rinde.


66 000 tonn utslippskutt
Innføringen av mer miljøriktig bensin i Norge har blitt mulig som følge av at nye forskrifter tillater import og lagring av bioetanol til bruk som drivstoff.
  
Innblanding av små andeler biodrivstoff gir store volumeffekter. En gjennomsnittsfamilie vil kutte sitt CO2-utslipp med om lag 80 kilo årlig når de går fra å fylle vanlig bensin til Bensin 95 med 5 prosent bioetanol.

På landsbasis blir årlig kutt som følge av Statoils Bensin 95-lansering 11 000 tonn.
  
I 2009 lanserte Statoil diesel tilsatt 7 prosent biodiesel i hele landet. Samlede utslippskutt fra Statoils satsinger på biodrivstoff i Norge vil med dette ligge på om lag 66 000 tonn CO2 per år.
  
– Biodrivstoff er et viktig og konkret virkemiddel for å redusere utslippene fra transportsektoren i mange tiår fremover.

For å komme videre fra dagens situasjon trenger vi langsiktige rammebetingelser som åpner for nye investeringer.

Det bør også skapes klare insentiver i avgiftspolitikken som belønner personer og selskaper som gjør miljøriktige valg, fremholder Rinde.


Stasjoner i øst og sør

I første omgang er det Statoil-stasjoner som forsynes fra tankanlegget på Sjursøya, som vil markedsføre det nye biodrivstoffet, det vil si stasjoner på Sør- og Østlandet.
  
Riksdekkende forsyning av bensin med 5 prosent bioetanol vil medføre behov for investeringer i ny infrastruktur for alle oljeselskapene i Norge.
  
Dersom all bensin i Norge i fremtiden blir erstattet med Bensin 95, vil årlig CO2-besparelse fra bensinbiler passere 90 000 tonn sammenlignet med i dag.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1