Tips redaksjonen
13.01.2010

Invitasjon til Marco Polo søkekonferanse

Samferdselsdepartementet inviterer til søkerkonferanse i forbindelse med utlysningen av midler fra EUs Marco Polo-program i 2010.
Programmet gir oppstartstøtte til bedrifter som vil legge om sin internasjonale godstransport i mer miljøvennlig retning.

To norske søknader nådde fram blant 70 søknader totalt i 2009.
  
Konferansen henvender seg til norske og skandinaviske vareeiere, rederier, agenter, samlastere og havner som har last som kan overføres fra vei til sjø, bane og indre vannveier.

Konferansen henvender seg også til konsulenter, myndigheter og andre som trenger oppdatert informasjon om Marco Polo.
  
Marco Polo er et EU-program som kan gi tilskudd i form av økonomisk oppstartsstøtte til mer miljøvennlig, internasjonal godstransport.

Programmet finansieres av EU med tilslutning fra bl.a. Norge. €450 millioner er tilgjengelig i midler til støtte for perioden 2007–2013.

Målet er å flytte gods fra vei til sjø, bane og indre vannveier og dermed redusere trafikken på europeiske veier.
  

Konferansen vil ha disse temaene:
• Marco Polo i et norsk, politisk perspektiv
• Norske erfaringer fra 2009-utlysningen
• Marco Polo som strategisk verktøy for å realisere miljøvennlig godstransport
• Erfaringer fra pågående prosjekt
• Erfaring fra norske søkere som har lykkes
• Hvordan søke? Tips og triks!
• Endringer i regelverk for 2010-utlysningen
Konferansen vil finne sted på Radisson Blu Airport Hotel 2. februar 2010.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1