Tips redaksjonen
13.01.2010

TESS satser grønt

Den norske slangeleverandøren TESS har sertifisert seg etter den strenge miljøstandarden ISO 14001. Sertifikatet forplikter bedriften til å jobbe bevisst som en miljøansvarlig virksomhet.   
I løpet av høsten 2009 har sertifiseringsselskapet Det Norske Veritas gjennomgått alle rutiner i drammensbedriften.

Revisjonen har kontrollert at de kravene som ISO 14001 setter til miljø, er oppfylt.
  
– Standarden er i realiteten et miljøstyringssystem som setter fokus på det ytre miljøet. Vi er avhengig av bidrag fra alle ansatte for å nå våre mål.

Det er morsomt å konstatere at vi allerede nå har oppnådd en sorteringsgrad på 74 % for avfall, forteller HMS-leder Eli Rolfstad og legger til:

– Vi merker det nesten daglig. Markedet spør stadig om vi er miljøsertifisert. Skal vi være konkurransedyktige i fremtiden, må vi kunne dokumentere at vi har kontroll på hvordan vi påvirker det ytre miljøet, sier Rolfstad.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1