Tips redaksjonen
13.01.2010

Rekordtildeling av forskningsmidler innenfor miljøvennlig energi

RENERGI-programmet i Norges Forskningsråd deler ut 300 millioner kroner til 49 forskningsprosjekter i regi av norske bedrifter og forskningsinstitusjoner innenfor miljøvennlig energi.
Blant bedriftene som får støtte, er blant annet General Electric Wind Energy, REC, Elkem Solar, ABB, Miljøbil Grenland og NorConsult.

– Skal vi oppnå ambisiøse klimamål, er vi avhengige av høy forskningsaktivitet for å utvikle miljøvennlige energiløsninger.

Med denne tildelingen sikrer vi en kraftfull forskningsinnsats de neste fem årene innenfor viktige felt som solenergi, vindkraft, geotermisk energi og vannkraft, sier Fridtjof Unander, avdelingsdirektør for energi og petroleum i Forskningsrådet.

Forskningsmidlene skal brukes over en periode på maksimalt fem år.


Sol, vind og vann

Blant prosjektene som får støtte, er blant annet et prosjekt i regi av General Electrics Wind Energy Norway, som får ti millioner kroner i støtte over en toårsperiode for design og testing av vindmølleblader.

Langlee Wave Power AS får nærmere fem millioner kroner til et prosjekt i forbindelse med utnyttelse av bølgeenergi til kraftproduksjon, NorConsult får tolv millioner kroner til et forskningsprosjekt som skal bidra til halvering av energiforbruket i fremtidens sykehus, og Hydrogen Technologies får seks millioner kroner til et prosjekt som skal utvikle nye, kompakte elektrolysører som effektivt kan produsere hydrogen med energi fra fornybare energikilder som vind, sol og bølgekraft.

www.forskningsradet.no/renergi finnes en fullstendig oversikt over tildelingene.

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1