Tips redaksjonen
14.12.2009

Noreco prekvalifisert som leteoperatør på Grønland

Norwegian Energy Company ASA (Noreco) har blitt prekvalifisert som leteoperatør på
Grønland i forbindelse med den planlagte lisensrunden i Baffin Bay i 2010.
Baffin Bay-bassenget ved Grønland er antatt å være en av de største gjenværende hydrokarbon-provinsene i verden, og USGS har estimert et teknisk utvinnbart potensial på omkring 18 milliarder fat oljeekvivalenter.

Dette potensialet er foreløpig ubekreftet, ettersom det ennå ikke har blitt gjennomført leteboring i området.

Lisensrunden for Baffin Bay 2010 dekker et område på 151 000 kvadratkilometer. Området er delt inn i 14 leteblokker, der størrelsen varierer mellom 8 000 og 15 000 kvadratkilometer.

Søknadsfristen er 1. mai 2010, og det er et kriterium for å kunne søke at minst ett av selskapene i hvert konsortium er prekvalifisert. I alt har 13 selskap søkt om prekvalifisering.
  
Verdiskaping gjennom letevirksomhet en viktig del av Norecos strategi. Selskapet har hittil konsentrert sin aktivitet om Nordvest-Europa.

Grønland har mange likhetstrekk både med hensyn til geologi og forretningsmessige rammebetingelser.

Kombinert med det store letepotensialet gjør dette at Grønland passer godt inn i selskapets strategi, heter det i en nyhetsmelding som selskapet har sendt ut.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1