Tips redaksjonen
14.12.2009

Mange fordeler med varmeveksleren Compabloc 120

Det nyeste medlemmet i serien av Alfa Lavals sveisede Compabloc-varmevekslere er Compabloc 120.
Compabloc 120 er den største modellen i serien og vil kunne hjelpe anleggsledere å bruke mindre energi, slippe ut mindre CO2 og øke den aktive driftstiden, slik at anleggets kapasitet blir større.

Den kan også redusere kostnadene til varmeoverføring. Innenfor mange bruksområder kan bare én Compabloc 120 erstatte én eller flere rør-varmevekslere og gi samme eller bedre kapasitet med lavere investeringskostnader.

Dette opplyser selskapet Alfa Laval i en nyhetsmelding til Ny Teknikk.


Maksimal varmegjenvinning

I Compabloc 120 gir en kombinasjon av høy turbulens og motstrømsflyt maksimal varmegjenvinning, som i sin tur betyr betydelige energibesparinger.

Kundene kan resirkulere verdifull energi til en lang rekke andre bruksområder i stedet for å produsere eller kjøpe mer, noe som gir et positivt bidrag til sluttresultatet, opplyser selskapet.
  
Prinsippet er enkelt. Væsker eller damper flyter gjennom kanalene mellom korrugerte plater og skaper en høy grad av turbulens i mediene, og dette fører til bedre varmeutveksling mellom mediene.

Motstrømsflyt muliggjør kryssende temperaturprogrammer, slik at den kalde væsken kan varmes opp til temperaturer som ligger veldig nær temperaturene på den varme væsken.

Jo nærmere de to væskene kommer til hverandre i temperatur, desto mer varme blir gjenvunnet.


Reduserte CO2-utslipp

Alfa Laval forklarer videre: At Compabloc 120 bidrar til å bedre energieffektiviteten i kundenes prosesser, er også bra for miljøet, siden det trengs mindre damp (som vanligvis genereres ved hjelp av fossilt brensel) i prosessen.

Dette fører i sin tur til reduserte utslipp av CO2 fra anlegget. I tillegg medfører det lave fyllingsvolumet i Compabloc 120 bedre prosesskontroll og effektivitet sammenlignet med rørteknologien, og dermed øker den samlede effektiviteten på anlegget enda mer.


Mindre vedlikehold, mer aktiv driftstid

Også andre fordeler fremheves av selskapet: Høy kanalturbulens betyr også mindre begroing og dermed mer aktiv driftstid, som i sin tur øker anleggets kapasitet.

Rammen på Compabloc 120 kan tas av, og platekanalene er lette å komme til og kan rengjøres med høytrykksspyling.

Dette gjør den mye enklere og raskere å rengjøre enn en rørenhet. Den kan også rengjøres på stedet med utstyr og vaskemidler spesielt for slik rengjøring (Cleaning-in-Place eller CIP). Med enkelte bruksområder er rengjøring unødvendig.


Mindre fotavtrykk
Den kompakte utformingen av Compabloc 120 betyr mindre fotavtrykk og/eller høyere kapasitet på samme plass.

For å kunne utnytte alle fordelene med Compabloc-varmevekslerne, trengte kundene innenfor enkelte bruksområder tidligere flere mindre enheter for å erstatte én rørenhet. Det er ikke nødvendig lenger.

Én Compabloc 120 kan erstatte én eller flere store rørvarmevekslere. I tillegg betyr færre enheter mindre rørarbeid og lavere installasjonskostnader.

Der korrosjonsbestandighet er en prioritet, koster kompakte varmevekslere mindre enn rørvarmevekslere fordi de inneholder mindre materiale.


Egnet for bruksområder med væske-til-gass
Tobias Karlsson, markedsenheten Petrochemicals, Alfa Laval, og Margareta Clementson, markedsenheten Oil & Gas, er enige om at Compabloc 120, uansett om den installeres som varmeenhet, kjøleenhet, veksler, kokeenhet eller kondensator, gir anlegget en oppgradering.   
  
– Den egner seg for trykk på opptil 42 bar og kan redusere størrelsen på kundens veksler med så mye som 80 %.

På grunnlag av tilbakemelding fra mer enn 20 000 Compabloc-referanser over hele verden, mener vi at denne teknologien er overlegen i forhold til rørvekslere på mange områder innenfor bransjer som olje og gass, raffinerier, kraftproduksjon, petrokjemi, kjemi, gruvedrift, metallforedling samt cellulose og papir, mener Karlsson og Clementson.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1