Tips redaksjonen
14.12.2009

Alfa Laval bygger globalt business- og kompetansesenter i København

Alfa Laval bygger et nytt globalt business- og kompetansesenter ved selskapets eksisterende kontor i Soborg ved København.
Bryggeridivisjonen Scandi Brew holder allerede hus her. Denne skal utvides med flere eksperter slik at hele bryggeriprosessen dekkes.

Dette skal skje både gjennom nyrekruttering og via konsolidering av funksjoner fra dagens Brussel-kontor.


Styrket service

– Vi representerer det ypperste innenfor bryggeriteknologi. Samlokaliseringen er en logisk handling som et svar på utviklingen i bransjen, forklarer Henrik Hjelmsmark, Segment Manager, Food Technology,
  
Alfa Lavals supportfunksjoner innenfor business og kompetanse for bryggerier har innttil nå vært delt på Brussel og Soborg.

For å møte kundenes krav i fremtiden er det besluttet å bygge ett sterkt senter.


Maksimerer effektivitet

– Vårt mål er å være kundenes førstevalg. Våre systemer, komponenter og service gjør det mulig for moderne bryggerier å operere sine nøkkelprosesser med maksimal effektivitet, sier Hjelmsmark.
  
Han understreker at godt øl er et resultat av en kompleks blanding av godt håndverk, teknologi og kunst.

Og at effektiviteten av bryggeriprosessene er viktig for å oppnå kommersiell suksess i et konkurranseutsatt marked.


Har løsningene klare
– Vi ser også at rammebetingelser som krav fra myndigheter og økte energipriser spiller en stadig viktigere rolle. Derfor uvikler vi løsninger som er stadig mer miljøvennlige og bruker mindre energi.

Og vi følger godt med på hva som skjer i forbrukermarkedene, hva forbrukerne ønsker og står klar med løsninger for alternative produkter ettersom sluttbrukernes preferanser stadig er i endring.

Byggingen av vårt nye, sterke business- og kompetansesenter nær København er et ledd i vår satsing på sterkere R&D, avslutter Hjelmsmark.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1