Tips redaksjonen
14.12.2009

Datadeduplisering – en venn i nøden

Datamengdene øker raskt for både små og store bedrifter.
IDC har gjort undersøkelser som viser at mengden digitale data som opprettes og lagres verden over, har økt med 3000 prosent på bare tre år.

Med dagens anstrengte økonomiske klima øker presset på bedriftene om å skjære ned på lagringskostnadene, og samtidig konsolidere dataene.

I tillegg skal IT-avdelingene fremdeles raskt kunne gjenopprette data etter systemkrasj for å minimere driftsavbrudd i virksomheten.

Dette er drivkreftene bak det heteste emnet innenfor datalagring i 2009 – datadeduplisering.

Store foretak skjønte tidlig at dette kunne minske behovet for lagringsplass, styrke ytelsen i lagringssystemene og kutte ned på sikkerhetskopieringen.

På grunn av høye kostnader har teknologien vært forbeholdt de store organisasjonene, men etter hvert som den utvikles, blir den raskt mer overkommelig, og dermed mer tilgjengelig for små og mellomstore bedrifter.


Hva er datadeduplisering?

Datadeduplisering er en teknikk for datakonsolidering som søker etter store blokker med overflødige (redundante) data (vanligvis 4 kB og over).

Disse dataene lagres så én eneste gang, uansett hvor mange kopier som finnes. En peker viser til de opprinnelige datablokkene i stedet for å lagre dataene på nytt.

Datadedupliseringen eliminerer ganske enkelt flere kopier av de samme dataene ved å lete etter filer eller datablokker som er identiske, og så lagre dem én eneste gang.


Typer deduplisering

Datadeduplisering fungerer på to måter: deduplisering ved kilden og deduplisering ved målet. Noen løsninger bruker begge måtene mens andre bare bruker én av dem.
  
Når deduplisering skjer ved kilden, elimineres dupliserte data under sikkerhetskopieringen før de sendes til lagringsstedet.

Denne metoden sparer båndbredde ved at datamengden som overføres til et målsted i et nettverk, blir inntil 20 ganger mindre.

Dette er spesielt effektivt når nesten all kapasitet i de aktuelle nettverkene utnyttes, eller når sikkerhetskopiering i fjerntilkoblede kontornettverk skjer via begrenset båndbredde.

Disse metodene kan imidlertid føre til at sikkerhetskopieringen blir langsommere og trenger mange prosessorsykluser, noe som kan skape ytelsesproblemer for utstyr som allerede utnyttes maksimalt.
  
Når deduplisering skjer ved målet, blir også dupliserte data eliminert under sikkerhetskopieringen, men først etter at de har kommet fram til lagringsstedet.

Da kan den innledende sikkerhetskopieringen skje raskere ved å unngå prosessorintensiv deduplisering i kildeprosessoren.

Fordi alle kopier som finnes før dedupliseringen, sendes via nettverket, kan det imidlertid oppstå flaskehalser i båndbredden ved at udupliserte data belaster nettet under overføringen.


Mindre data, mange fordeler

Potensialet i datadeduplisering er enormt ved at datalagringen kan skjæres ned med så mye som 90 prosent.

Dette er utprøvde metoder som lar bedriftene lagre mer på mindre plass, og som dermed kan gi flere vesentlige fordeler for virksomheten:

• Lavere totale lagringskostnader ved at lagringskapasiteten brukes mer effektivt, noe som kan gi lavere kostnader til innkjøp av lagringssystem.

• Et ”grønnere” miljø ved at behovet for kraft, kjøling og utstyr minsker, noe som gir et lavere CO2-avtrykk.

• Rask avkastning på investeringene ved at behovet for minnekapasitet blir lavere. Dette gjelder spesielt for små og mellomstore bedrifter som raskt og fleksibelt kan gjennomføre endringer som gir umiddelbare resultater.

• Raskere sikkerhetskopiering og økt evne til dataarkivering, noe som gjør det mulig å oppfylle juridiske krav og virksomhetenes retningslinjer uten å belaste lagringskapasiteten ytterligere.


Deduplisering for alle

Datadedupliseringsteknologien er i stadig økende grad et must for å øke lagringskapasiteten og minske lagringskostnadene.

Selv om teknologien tidligere har bestått av maskinvare og vært forbeholdt store virksomheter, har den nå kommet så langt at den kan gjøres tilgjengelig som en overkommelig programvarebasert løsning.

I dag kan enhver organisasjon, uansett størrelse eller bransje, utnytte datadeduplisering gjennom teknologien for sikkerhetskopiering og gjenoppretting.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1