Tips redaksjonen
14.12.2009

Sasol og Gassnova SF signerte intensjonsavtale

Det sørafrikanske energiselskapet Sasol og Gassnova SF har signert en intensjonsavtale (“Memorandum of Understanding” (MoU)) i Pretoria i Sør Afrika.
Dette vil gi Sasol muligheter til å bli en partner i Europeisk CO2 Teknologisenter Mongstad (TCM), som er under oppføring i Norge.

Signeringen av intensjonsavtalen mellom Sasol, ved konsernsjef Pat Davies, og Gassnova, ved administrerende direktør Bjørn-Erik Haugan, som også er leder i selskapsmøtet for TCM DA, fant sted under tilstedeværelse av Sør-Afrikas president Jacob Zuma og kong Harald og dronning Sonja, som var på offisielt besøk i Sør-Afrika i slutten av november.


I drift fra 2011

TCM er en arena for internasjonalt teknologisamarbeid innenfor CO2 -håndtering. Ambisjonene for TCM er å teste, verifisere og demonstrere teknologier som kan brukes i utbredelsen av storskala CO2 fangstanlegg.

De nåværende partnerne i TCM DA er Gassnova SF, AS Norske Shell og Statoil ASA, der Gassnova SF representerer den norske stat i prosjektet.
  
Teknologisenteret er for tiden under oppføring på Mongstad og kommer i drift i slutten av 2011. Anlegget vil få en kapasitet på 100 000 tonn CO2 per år.


Stolt Davies

– Sasol er stolt av at Sør-Afrika snart vil ble representert blant verdens ledende nasjoner i arbeidet med klimautfordringene.

Signeringen av denne MoU er en viktig utvikling som støtter opp under vår målsetting om å redusere selskapets utslipp av klimagasser, sa Davies.
  
– Sasol vil fortsette å bidra til Sør-Afrikas energiforsyningssikkerhet gjennom sin kull-til-væske-teknologi for en tid framover, mens det ikke er noen enkeltløsning for reduksjon av klimagassutslippene.

Vi deltar i et antall initiativ, slik som TCM, for å finne den optimale blanding av løsninger.

Vi har satt oss mål for å redusere vårt karbon-fotavtrykk, og gjennom gode partnerskap med de beste hjerner fra hele verden vil vi produsere innovative løsninger, sa Davies videre.


CO2-reduksjoner
Sasol har et mål om å redusere både sine CO2 -utslipp med 15 % innen 2020 (basert på 2005 som basislinje) og redusere nivået i absolutte tall for nye kull-til-væske-prosjekter (30 % ned innen 2030 på en 2005 basislinje).
  
–Vi er veldig glade for at Sasol, en av grunnleggerne av det sørafrikanske Karbon Fangst og Lagringssenter, vil delta i testing av fangst teknologier av CO2 ved teknologisenteret på Mongstad, sa Bjørn-Erik Haugan.
  
– En av TCM sine viktigste ambisjoner er å utvikle fangstteknologier for CO2 som er egnet for bred nasjonal og internasjonal utbredelse.

Det er derfor en viktig milepæl å få med et løsningsdrevet selskap som Sasol, med sin omfattende tekniske erfaring, som partner i dette arbeidet, tilføyde Haugan.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1