Tips redaksjonen
14.12.2009

Vedkjelens mange muligheter

SGP tilbyr et bredt spekter av moderne vedkjeler for produksjon av vannbåren varme og varmt forbruksvann.
Alle vedkjelene har røykgassvifte og totrinns forgassingsforbrenning, noe som gjør dem miljøvennlige og gir høy virkningsgrad samtidig. Røykgassviften gjør det behagelig å fyre da denne hindrer røyk i å sive ut i fyrrommet fra kjelen.

Kjelene tilfredsstiller kravene i forskriftene for miljøvennlige produkter nr 13/98 MZP CR. Biomasse produserer et CO2-nøytralt utslipp og er dermed med på å redusere utslipp av skadelige klimagasser.
  
Utslipp av røyk, sot, aske m.m. er på bakgrunn av det nevnte nærmeste eliminert fordi man får en ekstremt effektiv forbrenning.

I tillegg brukes røykvekslere slik at man bare vil se en liten varmedis på toppen av pipen. Bare ved oppstart av kjelen kan det bli litt røyk, men ikke problematisk mye. Den forsvinner så fort kjelen blir varm.   
  
Hovedoppgave for vedkjelene er oppvarming av varmtvann – dusj, spa, tappevann, koking osv. Vedkjeler selges derfor alltid med akkumulatortank.
  
Innovasjon Norge støtter bønder som investerer i vedkjeler, og store positive endringer i støtteordningen ser ut til å være på gang også når det gjelder andre, noe som blant annet ble understreket da landbruksministeren under et besøk i Øvre Eiker nylig uttalte at han vil utrede støtteordninger for vedfyring i hjemmene.
  
Andre aktuelle målgrupper er barnehager, hoteller og spesielt industri. SGP mener at vedkjeler kan være et columbi egg for industrier som bruker mye tre i produksjonen.

Avfall fra en del av produksjon kan brukes til vannoppvarming i en annen del. Selskapet ser derfor frem til å vise industrien hvilke innsparinger, muligheter og bedret miljøimage de vil få ved å bruke vedkjeler til oppvarming.
  
For mer informasjon, kontakt produktansvarlig for vedkjeler Reidar Evensen,
tlf 67 52 21 21, e-post re@sgp.no

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1