Tips redaksjonen
17.11.2009

PGs første ballastvanns-rensesystem i ordre

Ballastvannsrensing har blitt et stort tema i den maritime næringen, som også treffer store deler av PGs hovedmarked: offshore Supply Skip
Viking Supply Ships benytter seg av fondsordningen for miljøinvesteringer som ble etablert i forbindelse med omleggingen av skatteregimet for skipsrederiene.

Derigjennom promoteres ”early-bird-investeringer”, noe som resulterte i PGs første ordre på PG-Hyde Guardian Ballast vannrensesystemer.
  
De to første systemene skal installeres i VSSs nybygg ved Ast. Zamakona i Spania med opsjon på de to neste byggene som del av avtalen.
  
PG fremhever disse fordelene med rensesystemet: kompakte mål, modularisert design, ingen kjemikalier, lavt kraftforbruk og trykkfall, tillater bruk av eksisterende ballastpumper, tilgjengelig Ex-versjon og lang driftstid uten manuelt vedlikehold
  
Hyde Guardian leveres både som komplette moduler og som delte enheter for enklere tilpasning til de aktuelle installasjonene. PG forventer et betydelig oppgraderingsmarked for seilende tonnasje.
  
Ifølge PG er det en stor konkurransefordel at systemet verken krever omgang med kjemikalier eller setter krav til noen form for tilpasning av eksisterende pumper eller rørsystemer.
  
For nærmere informasjon, ring PG Marine Group, tlf. 66 77 56 10/90 04 70 14 eller send e-post til roy.norum@pergjerdrum.no.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1