Tips redaksjonen
17.11.2009

Mobilen løser kriseberedskap i skolen

Kontakt mellom skole, foreldre og elever er revolusjonert ved bruk av SMS. I de siste ukene har det vært episoder der akutt og kanskje livsviktig informasjon er formidlet med henimot 100 prosent effektivitet. Noe som var umulig bare for få år siden.
Søfteland skole på Os i Hordaland har gjort en god investering som andre skoler bør lære av.
  
– Episoden med trusler og nødvendig stenging av skolen med umiddelbar virkning er et eksempel på hvordan mobilen har blitt skolens kanskje beste informasjonsredskap, sier daglig leder Ivar Presttun i PSWinCom AS.

Selskapet leverer profesjonelle SMS-løsninger som inngår i skoleverkets planer for krisekommunikasjon, blant annet i Hordaland der SMS-tjenesten ble benyttet da Søfteland skole i Os kommune ble stengt etter trusselbrev.


Lynkjapt

Skoleledelsen valgte å satse på SMS som kommunikasjonskanal og nådde lynkjapt ut til samtlige av elevenes foreldre.

– I den vanskelige situasjonen vi var oppe i, var det om å gjøre å handle raskt og presist, sier rektor Kåre Lutro ved Søfteland skole.

– Ved skolen har vi tatt i bruk et SMS-program utviklet av PSWinCom. De er eksperter på profesjonell bruk av SMS.

Bare med noen tastetrykk fra nærmeste tilgjengelige PC var vi derfor i stand til å etablere tekstmeldinger med nødvendig informasjon og fikk varslet alle på svært kort tid.


Treffsikker

– Dette viser at SMS er en enkel og treffsikker kanal når man skal nå mange på kort tid. Vi vil se en økende bruk av SMS som informasjonsbærer i forbindelse med krisehåndtering og i katastrofesituasjoner der en stor gruppe mennesker må varsles på kort tid.

Det finnes enkle løsninger som gjør at man raskt kommer i gang med masseutsendelse av SMS fra datamaskin uten at man har behov for særskilte tekniske kunnskaper, sier Ivar Presttun i PSWinCom.

– SMS er nå på god vei inn i kriseberedskapen i det norske samfunn, både når det gjelder rasutsatte områder med akutt behov for masseevakuering, flomberedskap, mønstring av sivilberedskap, strøm og også innenfor terrorberedskap, avslutter Ivar Presttun.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1