Tips redaksjonen
17.11.2009

Første salgsbedrift med miljøfyrtårn-sertifisering

Miljøfyrtårn er en offentlig sertifiseringsordning der bedriftene går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav og så sertifiseres som Miljøfyrtårn.
Relekta-Gruppen, med hovedkontor i Oslo, har høy fokus på miljø og ble ISO 14001-sertifisert i 2001, samt EMAS-sertifisert i 2006.

Nå er bedriften også blitt Miljøfyrtårnbedrift og er med dette første salgsbedriften mot verksted og industri med denne sertifiseringen.

– Relekta-Gruppen ønsker å være en positiv bidragsyter til miljø, forteller kvalitets- og miljøsjef Jostein Urnes.

– Gjennom sertifiseringene ISO 14001 og EMAS er miljø forankret i den daglige driften med generell fokus på miljø og konkrete miljøtiltak.

Relekta-Gruppen betaler f. eks. klimakvoter for fly og yrkeskjøring. Det var derfor en naturlig videreutvikling for oss å søke status som Miljøfyrtårnbedrift, sier Urnes.
  
Stiftelsen Miljøfyrtårn, som utsteder sertifikatene, ledes av et styre sammensatt av representanter fra NHO, LO, HSH, KS, Bedriftsforbundet og flere kommuner.
  
– Flere av våre kunder sa at de ønsket å prioritere Miljøfyrtårnbedrifter som leverandører, fortsetter Urnes.

Miljøfyrtårn er med sine konkrete krav et godt supplement til våre tidligere sertifiseringer.

Arbeidet frem mot godkjenningen har blant annet gitt disse miljøfordelene: økt andel kildesortert avfall – minimum 75 prosent av avfall til gjenvinning, minsket papirforbruk ved blant annet tosidig kopiering, redusert strømforbruk samt økt bruk av miljømerkede produkter internt.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1