Tips redaksjonen
17.11.2009

Alle departementer med felles miljøkrav

Alle 18 departementer gjør nå felles front for å sikre miljøriktig håndtering av brukt emballasje. Ingen leverandør skal heretter kunne levere varer til departementene uten å være medlem av en returordning for brukt emballasje.
Samtlige departementer er nå gjennom Departementenes Servicesenter blitt kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge. Dette er et kraftig signal til alle offentlige virksomheter om å gjøre det samme.

Departementenes servicesenter sin hovedoppgave er å skaffe til veie konkurransedyktige fellestjenester for departementene og Statsministerens kontor ved kjøp eller egen produksjon samt å være pådriver for utvikling og effektivisering av tjenestene.

Krav til leverandørene
Som kontrollmedlem plikter departementenes felles tjenesteleverandør å stille krav til sine vareleverandører om medlemskap i Grønt Punkt Norge eller tilsvarende ordning for innsamling og gjenvinning av brukt emballasje.


Myndighetsforankring

– At departementene har blitt enige om at deres felles tjenesteleverandør skal være kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge, gir den myndighetsforankring som enkelte offentlige instanser har etterspurt, sier adm. dir. Jaana Røine i Grønt Punkt Norge.

Dette gir tyngde i arbeidet med å få full oppslutning blant offentlige virksomheter og private aktører for å sikre en forsvarlig miljømessig håndtering av brukt emballasje.
  
Grønt Punkt Norge AS er næringslivets redskap for å oppfylle myndighetenes krav til gjenvinning av brukt emballasje og et av myndighetenes redskap for å møte EU-krav om gjenvinning av brukt emballasje.

Selskapets oppgave er blant annet å sørge for at næringslivet deltar i finansieringen av returselskapene.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1