Tips redaksjonen
17.11.2009

Med nese for sikkerhet

Du kan ikke se den, du kan ikke høre den, men du kan heldigvis lukte den. Ved å tilføre lukt i oksygenet kan man oppdage eventuelle lekkasjer på et tidlig stadium.
AGAs ODOROX lukttilsatt oksygen gjør at man kan lukte om det finnes farlige ansamlinger av oksygen der man jobber.

I dag brukes oksygenflasker på en rekke arbeidsplasser, for eksempel i metallindustrien og offshore, der sikkerhet på arbeidsplassen er prioritet nummer én.
  
– For oss i AGA AS kommer sikkerheten først, sier produktspesialist Tage Tyskeberget.

– Ved en lekkasje kan ansamlinger av oksygen forekomme, og i høye konsentrasjoner kan dette være svært farlig, understreker han.

– Konsentrert oksygen er svært lettantennelig, og selv klær som er flammeresistente kan ta fyr dersom man befinner seg i en såkalt oksygenlomme.


Varslingssystem

ODOROX lukttilsatt oksygen fungerer som et varslingssystem som gir rask advarsel dersom det har oppstått en lekkasje.
  
– Fordelen med dette konseptet ligger i at det er enkelt; man kan lukte lekkasjen og kan ta de nødvendige forholdsregler, forklarer Tyskeberget. 
  
ODOROX lukttilsatt oksygen inneholder små mengder av dimetylsulfid (DMS), som med sin meget karakteristiske lukt kan kjennes selv når oksygenkonsentrasjonen øker med så lite som én prosent.

Lukten utløses ikke ved normal bruk, da denne forsvinner når gassen brennes ved normal sveising, skjæring, lodding eller varming.
  
– Man skal ikke undervurdere farene ved oksygenlekkasje, påpeker Tyskeberget. – Selv ved arbeid utendørs eller i omgivelser med vind og trekk kan oksygen samle seg opp i fibrene til brennbare stoffer og bli der i lengre tid. Alt som skal til, er en gnist, og uhell kan være et faktum.
  
ODOROX lukttilsatt oksygen er blitt nøye testet over lengre tid og har vært tilgjengelig for kunder i flere år.
  
AGA AS tilbyr i dag ODOROX lukttilsatt oksygen i flasker, pakker og i flytende form på tank (luttilsettingen skjer da direkte i sentralgassanlegget).

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1