Tips redaksjonen
17.11.2009

Turistbuss med hjertestarter

Turistbuss Bergen satser sterkt på sikkerhet. Derfor er alle selskapets store turbusser utstyrt med hjertestartere. To av bussene er Neoplan-flaggskipet Starliner. En tredje er i bestilling.
Det skjer nærmere 10 000 hjertestanser i Norge i året. Mellom 5 og 7 prosent av de som får hjertestans, overlever.

Med hjertestarter på plass og den nødvendige kompetansen til å bruke utstyret vil hele 70 prosent overleve en hjertestans.

Dette er bakteppet for hvorfor Turistbuss Bergen har valgt å installere slikt utstyr i alle sine store turbusser.

Ikke minst er den stadig økende gruppen av pensjonister en meget viktig kundegruppe når det gjelder turkjøring i inn- og utland. Risikoen for hjerteproblemer øker med alderen, så det er uten tvil kjærkomment utstyr det her er snakk om.
  
Det er imidlertid ikke nok å installere hjertestartere i turbussene. Det er minst like viktig med kompetanse til å bruke utstyret.

Derfor har Turistbuss Bergen også sørget for å gi sjåførene en grundig opplæring i både førstehjelp og bruk av hjertestartere.

Ved hjertestans er de første fem minuttene av avgjørende betydning når det gjelder å redde personer.

Samtlige bussjåfører i selskapet er nå i stand til å yte en helt avgjørende innsats de første minuttene før profesjonell hjelp er på plass.
  
Selskapet har også bestemt at det skal gjennomføres årlige øvelser i bussene for å trene på en mest mulig reell situasjon.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1