Tips redaksjonen
17.11.2009

Bedre kontroll med veilys

Når høstmørket kommer, oppdager vi hvor viktige veilysene er. Nå skal det bli lettere å vedlikeholde og reparere veilys i norske kommuner.
Det er kommunene som har ansvaret for de fleste veilys her i landet, men vedlikeholdet er ofte både komplisert og kostbart.
  
– Det kreves elektrokompetanse for forvaltning og vedlikehold av veilys, og det mangler i de fleste kommuner.

Systemene for rapportering av defekte veilys varierer også veldig mye fra kommune til kommune, sier avdelingsleder Trond Schjerven i ÅF.
  
ÅF er en totalteknisk rådgiver som har laget belysningsplaner for flere kommuner, og de har Nordens største kompetansemiljø innenfor veibelysning.


Dyre veilys

Veilys er i dag blant de største utgiftspostene til teknisk avdeling i kommunen. Hvert veilys koster i gjennomsnitt 600–700 kroner i året å drifte.
  
– Norske kommuner har mye å spare på fornuftig drift av veilys. Besparelsene kan fort dreie seg om flere hundre tusen kroner i året for en middels stor kommune.
  
Det finnes i dag skreddersydde systemer for drift og vedlikehold av veilys.
  
– Disse sørger blant annet for at kommunen og entreprenøren får historikken for hvert eneste lyspunkt. Man kan se hva som er gjort tidligere, om det er skiftet armatur og lyskilde, sier Schjerven.


Alle kan melde feil

En annen fordel med et slikt system er at hvem som helst kan melde inn feil ved hjelp av en webportal på Internett. Portalen kan brukes av innbyggerne i alle kommuner som blir knyttet til systemet.
  
– Det gjør det enkelt for folk flest å melde inn feil på veilys. Men vel så viktig er det at innmelder vil få beskjed om når feilen vil bli rettet. Dette vil spare folk for irritasjon og kommunene for henvendelser til teknisk avdeling, sier han.
  
For kommunene er det store fordeler at de kan hente ut statistikk og data fra webportalen, samt at de kan bruke systemet aktivt i oppfølging av entreprenøren.
  
– Vi håndterer anleggsdata og dokumentasjon. Dermed trenger verken it-avdelingen eller kommunen for øvrig å installere noe system. I tillegg har vi elektrokompetanse og lang driftserfaring fra veilysanlegg, sier Trond Schjerven i ÅF.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1