Tips redaksjonen
17.11.2009

Størst på CO2-håndtering og ledende på offshore vind

Avtalene som sikrer etableringen av verdens største forskningsmiljø på CO2-håndtering og et av verdens ledende sentre på offshore vindenergi, ble underskrevet i forrige måned.
Forskningssentrene BIGCCS Centre og NOWITECH, begge med hovedkvarter i Trondheim, er sikret finansiering i åtte år med støtte fra Forskningsrådet og industrien.

Etableringen er et viktig signal til klimatoppmøtet i København om at Norge vil bidra tungt til å finne løsninger på hvordan verden skal redusere utslippene av klimagasser.

Kontraktene med BIGCCS Centre og NOWITECH vil snart få følge av tilsvarende kontrakter med seks andre utvalgte forskningssentre for miljøvennlig energi (FME).
  
− Nå virkeliggjøres våre ambisjoner om å etablere norske forskningsmiljøer som internasjonale spydspisser i den globale klimautfordringen.

BIGCCS er allerede verdens ledende forskningssenter på CO2-håndtering, sier divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik i Forskningsrådets divisjon for store satsinger.
  
Internasjonalt samarbeid er avgjørende for at verden skal lykkes med klimautslippene. Forskningsrådet prioriterer derfor å styrke norske forskningsmiljøer slik at de kan befeste Norges posisjon på miljøområdet.


Størst i verden
− Takket være FME tar Norge nå steget til å ha det største offentlig finansierte forskningsmiljøet på CO2-håndtering i verden.

De to kontraktene gir oss status og mulighet til å bli en global aktør innenfor forskning på CO2-håndtering og på offshore vind, sier administrerende Sverre Aam i SINTEF Energiforskning.
  
BIGCCS Centre har et budsjett på 400 millioner kroner, hvorav 160 millioner kommer fra Forskningsrådet, mens de resterende kommer fra industripartnerne. Senteret har en rekke partnere i USA, Tyskland, Danmark og Storbritannia.
  
NOWITECH har et budsjett på 320 millioner kroner, hvorav 160 millioner kroner kommer fra Forskningsrådet.

Sammen med en rekke forskningspartnere og industripartnere skal senteret bidra til å utvikle konkurransedyktige vindparker langt til havs.
  
I tillegg til å støtte de nye forskningssentrene for miljøvennlig energi yter Forskningsrådet flere hundre millioner kroner årlig til forskningsprosjekter innenfor miljøvennlig energi, spesielt gjennom det store programmet RENERGI.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1