Tips redaksjonen
17.11.2009

Fjernkjøling i hjertet av København

Alfa Laval skal levere sju platevarmevekslere til Danmarks første fjernkjøleanlegg i hjertet av København.
Anlegget gir virksomheter som Magasin, Illum og Det Kongelige Teater muligheten å spare opp til 80 % av strømforbruket til kjøling og slippe sjenerende støy og plasskrevende kjøleanlegg.

Alfa Laval har sikret seg en ordre på sju platevarmevekslere som skal kjøle over femten av bygningene i kvartalet rundt Kongens Nytorv i København.

Varmevekslerne skal levere kaldt vann i Danmarks første fjernkjøleanlegg som Københavns Energi A/S i løpet av 2009, bygger i Adelgade der Turbinehallene tidligere lå.


Kombinerer tre kjøleteknologier

Fjernkjøleanlegget kombinerer tre forskjellige kjøleteknologier og vil medføre en vesentlig reduksjon i brukernes strømforbruk.

I noen tilfeller vil anlegget bruke kompressorkjøleenheter med Alfa Lavals platevarmevekslere, som både virker som ammoniakkfordampere og amoniakkondensatorer.

I andre tilfeller er det en fordel å bruke en titanfrikjøler, som bruker kaldt havvann fra Øresund. Og i visse situasjoner benyttes det en absorbsjonskjøler som bruker overskuddsdamp fra Amagerværket.
  
Alfa Laval leverer både titanfrikjøleren, som gir 1,2 megawatt, og tre fordampere samt tre kondensatorer som sitter på tre kjøleaggregater.

Derav gir de to største aggregatene 3,3 megawatt hver, mens det tredje og mindre aggregatet gir 1,1 megawatt.

Beregninger fra Københavns Energi A/S viser at anlegget vil gi en årlig strømbesparelse på ca. 7 GWh og en årlig reduksjon på 3000 tonn CO2.

De enkelte brukere av det nye anlegget kan redusere sitt strømforbruk med ca. 80 % i forhold til bruk av tradisjonelle klimaanlegg.


Indre by på rett kjøl

Via nye rør skal fjernkjøleanlegget levere kjølevann til de historiske bygningene i indre by. Noen av de interesserte er Det Berlingske Hus, Magasin, Det Kongelige Teater, Illum og Hotel D’Angleterre.

De slipper dermed sjenerende støy, plasskrevende klimaanlegg og tidkrevende vedlikehold av anleggene.
  
–Ordren har stor betydning for oss, da grønne løsninger er helt sentrale for Alfa Laval. Og den viser at vi stadig leverer ledende teknologi etter mange år på markedet for kjøleanlegg.

Prosjektet i København er Danmarks første fjernkjøleanlegg, og jeg er sikker på at det ikke blir det siste. Det er planlagt å bygge lignende anlegg i tettbefolkede byer som f.eks. Ålborg og Århus, sier Alireza Rasti, Sales Manager i Alfa Laval Nordic A/S i Rødovre.
  
Anlegget forventes å stå delvis klart innen FNs klimatoppmøte i København i desember 2009. De mange utenlandske gjestene får dermed muligheten til å studere hvordan man kan redusere energiforbruket til avkjøling av bygninger, som i dag er svært energikrevende.
  
Alfa Laval Nordic A/S har arbeidet tett sammen med COWI A/S og GEA Grenco Køleteknik A/S om beregninger og design av varmevekslerne.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1