Tips redaksjonen
17.11.2009

Ny gjør-det-selv-bok om etterisolering

Boka Etterisolering fra SINTEF Byggforsk gir råd om energisparende tiltak i småhus. Noen av tiltakene kan du gjennomføre selv.
Varmeisolasjonen er som oftest dårlig i boliger bygd før 1990. Har huset stort varmetap, vil etterisolering bedre inneklimaet og senke energibehovet.

I denne boken får vi råd om hvilke etterisoleringsmetoder som egner seg for ulike hustyper, og hvordan man skal gå fram.

Boken viser også andre tiltak som kan senke energibehovet i boligen. Noen av tiltakene kan man gjennomføre selv, andre må utføres av fagfolk.


Trinn for trinn
Boken viser hvordan forskjellige hustyper er oppbygd i ulike perioder og beskriver trinn for trinn hvordan man skal gå fram når man etterisolerer.

I tillegg beskrives tiltak for å unngå fuktskader og valg av materialer og løsninger.

I Etterisolering får vi råd om tiltak som egner seg for skråtak, trebjelkelag mot kaldt loft, yttervegger, vinduer, gulvbjelkelag mot uoppvarmede kjellere og kryprom.


Anerkjente løsninger
Etterisolering vil gi bedre komfort, energiøkonomi samt heve den miljø- og energimessige standarden.

Når ordningen med energimerking innføres i Norge neste år, vil gjennomførte etterisoleringstiltak også føre til høyere verdi på boligen.

Løsningene som presenteres, er hentet fra kvalitetsnormen Byggforskserien. Det innebærer at de er velutprøvde, anerkjente og i tråd med lovverket.

Løsningene kan brukes både som arbeidsbeskrivelse, avtaleunderlag mellom huseier og håndverker eller som dokumentasjon i en byggesak.

Boka inneholder 100 nye detaljtegninger som viser oppbygning av konstruksjonene før og etter etterisolering og kommer i et hendig format som er spesielt beregnet på håndverkere og utførende i det praktiske arbeidet.

Etterisolering kan kjøpes gjennom SINTEF Byggforsks nye nettbokhandel sintefbok.no og bokhandlene.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1