Tips redaksjonen
01.09.2009

Wärtsilä med miljøombygging nummer 100

Miljøombygging av skipsmotorer har blitt et stadig viktigere forretningsområde for Wärtsilä Services.
Spesielt har opprettelsen av NOx-fondet bidratt til stor aktivitet det siste året.

I den sammenhengen besøkte ledelsen i NOx-fondet anlegget til Wärtsilä på
Rubbestadneset for å se hvordan en miljøombygging foregår i praksis.

Daglig leder i NOx-fondet, Geir Høibye, og hans kolleger fikk en omvisning i slepebåten Silax, som er inne ved Wärtsilä sitt anlegg for miljøombygging.
  
Det er innvilget 398 millioner kroner i støtte fra NOx-fondet til tiltak utført av Wärtsilä. Totalt har fondet gitt rundt 1,8 milliarder kroner i støtte, som til sammen bidrar til en reduksjon i NOx-utslipp på ca. 23 000 tonn.
  
– Wärtsilä har lang erfaring med miljøombygginger av skipsmotorer, og vi utførte vår første NOx-ombygging allerede i 1997.

Siden da har vi bygget oss opp til en ledende aktør i markedet. Nå foretar vi ombyggingen av motor nummer 100. Wärtsilä er desidert størst på dette området i Norge, sier Arne Mæland i Wärtsilä Services.
  
Næringslivets NOx-fond kom på plass i februar 2008 etter at miljøavtalen mellom 14 næringslivsorganisasjoner og miljødepartementet trådte i kraft.

Fondet er et spleiselag der bedriftene som er med, kan søke om støtte til utslippsreduserende tiltak.
  
– Av de tiltakene NOx-fondet har delt ut midler til, har vi fått en stor andel av kontraktene. Det viser at vi har gode tekniske og konkurransedyktige løsninger. Vi har opplevd stor pågang fra redere som ønsker miljøombygginger.

Det har ført til at vi faktisk har kapasitetsutfordringer ved anleggene våre på Rubbestadneset og i Ålesund, forteller Mæland.
  
Betaling til fondet erstatter statlig NOx-avgift for de tilsluttede bedriftene. Virksomheter som slutter seg til avtalen, får en reduksjon for NOx-avgift mot at de påtar seg forpliktelser i form av en miljøplan overfor Næringslivets NOx-fond.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1