Tips redaksjonen
01.09.2009

Oppsving for øko-kunnskap

Nordmenn flest blir svar skyldige når de skal nevne et merke de forbinder med økologisk mat. Men bevisstheten kommer til å øke, tror ekspertene.
I alt 13 leverandørnavn er målt i merkevareundersøkelsen som er gjennomført av Synovate Tine står sterkest som øko-merke, med en uhjulpen kjennskap på 18 prosent, foran Norgården med ni prosent.

COOP kommer på tredje med syv prosent.
  
– Økologiske Norgården har bare vært å se i butikkene i et halvt år. Derfor er vi så langt godt fornøyd med målingen, ikke minst fordi vi kan notere den bratteste økningen i uhjulpen kjennskap, sier merkevaresjef for Norgården, Kjersti Sørby.
  
Norgården omfatter den økologiske satsingen i Nortura, og startet opp til jul 2008. Til nå er det lansert 23 produkter, der kjøtt og egg kommer fra dyr basert på økologisk gårdsdrift.

Spår økt kjennskap
– Interessen for økologisk mat øker, og regjeringen har satt som mål at 15 prosent av landbruket skal være økologisk innen 2015.

Derfor vil vi trolig også se at kjennskapen til hvem som leverer økologiske varer kommer til å øke de nærmeste årene, sier Kjersti Sørby.
S
eniorforsker John Spilling i Synovate, som er ansvarlig for den nye merkevareundersøkelsen, er enig.
  
– Etter hvert som flere begynner å kjøpe økologisk mat, vil kjennskapen til de forskjellige produsentene også øke.

Men samtidig vil vi nok se at noen av de små leverandørene med de minst kjente merkenavnene kan bli borte underveis, sier Spilling.
  
Kjøperne av økologisk mat har i gjennomsnitt høyere utdanning og inntekt enn befolkningen som helhet.
  
– De er bevisste forbrukere i et ennå umodent marked, sier Spilling.

Kjøper lite øko-mat
Nordmenn kjøpte økologisk mat for om lag 900 millioner kroner i dagligvarehandelen i fjor. Mindre enn én prosent av maten vi kjøper, er økologisk. Andelen er lavere enn i nabolandene våre.
  
Danmark har høyest andel økologisk omsetning i dagligvarehandelen blant de skandinaviske landene. Her ligger andelen på rundt fem prosent.
  
I Synovate-undersøkelsen får Norgården høyest karakter på totalinntrykk blant dem som kjenner merket.

Navnet forbindes av mange med stikkord som ren, naturlige produkter, trygghet, ansvarlighet og sunnhet.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1