Tips redaksjonen
01.09.2009

Ny rensemetode for marine oljer

Ecco AS har utviklet en ny, miljøvennlig teknologi for fjerning av miljøgifter fra marine oljer (tran).
Bare i Norge selges det i år over 650 tonn marine oljer til konsum, og hver tredje nordmann inntar slike oljer.

Marine oljer inneholder farlige miljøgifter – noe de aller fleste ikke er klar over. Disse blir i dag fjernet av produsentene ved bruk av farlige kjemikalier og ved å varme oljene opp til høye temperaturer (200 grader celcius).

I denne prosessen oppstår det helsefarlige forbindelser (transefett). Konserveringsmidler må tilsettes for at ikke oljene skal harskne.
  
Dagens rensemetode gir ikke bare en dårlig fiskeolje. Den forurenser også miljøet ved at produsentene har store utslipp, inneholdende miljøgifter, til både luft og vann.


Patentert teknologi

Ecco AS har nylig patentert sin renseteknologi. Teknologien går ut på å rense marine oljer for miljøgifter og tungmetaller ved lav temperatur (under 40 grader celcius).
  
Teknologien skal være 100 % miljøvennlig – uten noen form for utslipp til luft og vann. Miljøgiftene som skilles ut fra oljen, samles opp og kan deponeres på godkjent deponi.
  
Selskapet opplyser at marine oljer som renses ved bruk av Eccos teknologi, beholder alle naturlige vitaminer og antioksidanter.

I tillegg bevarer renseteknologien oljenes naturlige fettsyresammensetning – noe som gjør at kroppen lettere nyttegjør seg oljenes virkestoffer.

Nyere forskning har vist av marine oljer som er kaldpresset og kaldrenset ved lav temperatur, har en vesentlig større helseeffekt enn oljer som er produsert og renset med dagens teknologi.

Ecco AS er i dag den eneste produsenten av marine oljer som benytter denne teknologien.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1