Tips redaksjonen
28.08.2009

Samarbeid om profilering av realfag

En ny utlysning av midler til formidlingsprosjekter retter seg delvis mot noen av Forskningsrådets prioriterte temaer.
Målet er å øke interessen og forståelsen for de enkelte fagområdene.
  
Profileringsprogrammet for realfag (PROREAL) lyser ut inntil 2.5 millioner kroner til formidlingsprosjekter.

Av disse er drøyt 1 million øremerket prosjekter som er særlig egnet til å skape interesse og øke forståelsen for temaene havbruk, energi, klima og miljø og nanoteknologi.
  
Energi, klima og miljø er viktige satsingsområder for Forskningsrådet og prioriterte temaer i norsk forskningspolitikk.

Divisjon for store satsinger har derfor satt av inntil 500 000 kroner til formidlingsprosjekter som tar for seg disse temaene.
  
Midlene som er øremerket havbruk og nanoteknologi kommer fra to av Forskningsrådets Store programmer.

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1