Tips redaksjonen
28.08.2009

Skal bevise designlønnsomhet

For første gang skal effekten av norsk design måles og landets mest lønnsomme designprosjekter kåres.
– Antall søknader fra norsk næringsliv er over all forventning, sier prosjektleder Marianne Utnes Kjøsnes.

Utmerkelsen ”Design Effekt” skal deles ut av Norsk Designråd under Næringslivsdagen 2009 i oktober i år. Den blir den første av sitt slag i Norge, og én av få på verdensbasis.
  
– Vi ønsker å føre helt konkrete bevis for at design faktisk lønner seg. ”Design Effekt 09” har kun ett formål, nemlig å vise fram resultatene av designinvesteringer, fastslår Marianne Utnes Kjøsnes i Norsk Designråd.
  
De siste ukene er hun blitt oversvømt av søknader fra norske bedrifter og organisasjoner.
  
– Vi har mottatt hele 36 søknader, selv om dette er første året vi deler ut utmerkelsen. Britene hatt en tilsvarende kåring i nesten 20 år, og de mottar i snitt 70 søknader.

I Norge er befolkningen 12 ganger mindre. Dette viser at vi har truffet veldig godt i markedet, sier Utnes Kjønes.

Design står sterkere
Designbevisstheten har økt sterkt i næringslivet de senere årene.

En undersøkelse foretatt av Norsk Designråd og Medialect viser at nesten 9 av 10 bedriftsledere mener design er viktig for norsk næringsliv, og rundt 8 av 10 melder om at design er viktig i deres egen bedrift eller organisasjon.
  
– Ved å synliggjøre norske designsuksesser og hva disse har betydd for bedrifters bunnlinje, vil vi inspirere til å ikke bare jobbe mer med design, men også til å jobbe bedre med design.

Da må vi komme opp med argumenter som er overbevisende også sett fra et forretningsperspektiv, sier Utnes Kjøsnes.
  
Hun tror finanskrisen kan ha bidratt til å øke interessen for å investere i design.

– De bedriftene som lykkes best med innovasjon og design produserer bedre og mer konkurransedyktige produkter og tjenester enn konkurrentene. I dårlige tider er dette desto viktigere, konstaterer hun.


Fagtungt samarbeid

Med seg på laget har Norsk Designråd fått britiske Design Business Association (DBA), som står bak en lignende utmerkelse i Storbritannia.

Norsk Designråd har fått tilgang på metodikken DBA bruker for å måle designeffekt, samt de erfaringer organisasjonen har samlet opp gjennom to tiår.
  
– Dette gir oss et sterkt fundament å bygge vårt eget arrangement på. DBA gir oss ekstra tyngde og kunnskap, slik at vi raskt kan etablere ”Design Effekt 09” som en viktig hendelse i norsk næringsliv, sier Utnes Kjønes.

Dette er første gang det gjennomføres en lisensiering av DBAs utmerkelse til en samarbeidspartner utenfor Storbritannia.
 (Pressenytt)

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1