Tips redaksjonen
28.08.2009

Visma kjøper Adeasy og kompletterer porteføljen for innkjøpsløsninger

Visma har kjøpt gründerbedriften Adeasy. Oppkjøpet har strategisk verdi og gjør Visma til en totalleverandør av innkjøpsløsninger, med et kompelett tilbud som dekker hele innkjøpsprosessen for både private og offentlige virksomheter.
Adeasy ble etablert i 2005 og er et av få selskaper i det norske markedet som leverer løsninger for anbudsutlysninger og konkurransegjennomføring for private bedrifter.

Visma har allerede en tilsvarende løsning mot det offentlige markedet. Oppkjøpet sikrer at Visma nå kan tilby også private bedrifter et komplett sett av løsninger som dekker hele innkjøpsprosessen, fra behovet for en vare oppstår til den er mottatt og betalt.
  
– Adeasy passer godt inn i Vismas strategi for innkjøpsløsninger og vil bidra til ytterligere å styrke vår posisjon på dette området, sier divisjonsdirektør i Visma, Eivind Gundersen.

Effektiviserer innkjøpsrutinene
Anbudsforespørsler, eller konkurranseutsetting, er det aller første leddet i innkjøpsprosessen.

Den nettbaserte tjenesten fra Adeasy gjør det raskt og enkelt for bedrifter å konkurranseutsette innkjøpene sine og få inn tilbud på alle typer produkter og tjenester, forteller Eivind Gundersen.
  
– Tjenesten fungerer slik at kunden logger seg på en nettside, beskriver sitt innkjøpsbehov og trykker på en knapp for å sende ut forespørselen.

Denne distribueres til alle leverandører som abonnerer på anbudsvarsler, som så sender sitt tilbud tilbake til kunden.

Dette forenkler alle de administrative rutinene relatert til identifisering av potensielle leverandører, etablering av kontakt, spesifisering av anbudet, evaluering og oppfølging.

Dessuten er all dialog elektronisk og sporbar, noe som sikrer etterrettelighet i innkjøpene, forklarer Eivind Gundersen.

Stort potensial
– Tjenesten vi har utviklet, har et enormt potensial, men som en liten gründerbedrift har vi ikke hatt kapasitet til å realisere dette så raskt som vi har ønsket.

Når tjenesten nå får Vismas merkenavn og kan integreres og kombineres med alle de andre innkjøpsløsningene fra Visma, er jeg overbevist om at utviklingen kommer til å skyte fart, sier Adeasy-gründer Fin Resch.

Strategisk viktig
Adeasy hadde i 2008 en omsetning på 3,9 millioner kroner.
  
– Oppkjøpet har en strategisk verdi for Visma og sikrer oss en nisjeløsning som det foreløpig ikke er så mange andre som satser på, sier Eivind Gundersen, som ikke utelukker at det på sikt kan bli aktuelt å tilby tjenesten også utenfor Norge.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1