Tips redaksjonen
28.08.2009

LoadBuilder – en ”grønn” løsning som reduserer transportkostnader

Swisslog, leverandør av integrerte logistikkløsninger, har laget LoadBuilder-løsningen for Gillette. Løsningen hjalp det amerikanske selskapet til å opprettholde lønnsomheten.
LoadBuilder muliggjør en reduksjon i kundenes transportkostnader samtidig som en dobbel gevinst oppnås for det økende antall kunder som ønsker å implementere ”grønne” løsninger i lagerbygningene.

LoadBuilder vurderer transportkombinasjoner i volum og vekt for å maksimere kapasiteten på transittkjøretøy og redusere antallet paller.

Denne løsningen beveger seg vekk fra forhåndsberegninger og tilbyr et system som hjelper kundene med å redusere sitt ”karbonavtrykk”.

Dette er en løsning som vil være gunstig, uavhengig av type forretning ifølge Swisslog..

Reduserte transportkostnadene med 30 %
Løsningen har ført til et fantastisk resultat for Gillette, med en reduksjon i transportkostnadene på 30 % siden de innførte LoadBuilder.

Den flernasjonale produsenten har også sett ytterligere fordeler ved systemet, bl.a. nøyaktige ordredata for transportplanlegging, ”on-screen”-vurdering av utgående kundelaster og en reduksjon i ”non-value-added” kundefordringer. 
  
Gillettes Marc Ragot, som var pådriveren for den originale LoadBuilder-løsningen, sier: – Swisslog utviklet LoadBuilder-modulen for vår UK-distribusjon for å redusere transportkostnader og samtidig tilby mer fleksibilitet når det gjelder å oppfylle kundenes leveransekrav.

Utviklingen har vært så vellykket at en web-versjon nå er tilgjenglig for Gillettes UK-kunder.”

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1