Tips redaksjonen
28.08.2009

Tusenvis av leverandører til staten lever farlig

Miljøverndepartementet (MD) og Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) er blitt kontrollmedlemmer i Grønt Punkt Norge.
Andre departementer og etater kan raskt komme etter, fordi det dreier seg om å følge opp regjeringens miljøsignaler innenfor offentlige innkjøp. _

I praksis kan dette bety at tusenvis av leverandører til staten, som ikke er medlem av en returordning for brukt emballasje, kan bli vraket når nye avtaler skal gjøres.

Ifølge en rapport fra Senter for statlig økonomistyring er det registrert flere hundre tusen leverandører til staten – de fleste er norske.

Bare en brøkdel er medlem av Grønt Punkt Norge eller har en tilsvarende returordning for brukt emballasje. Når to av de førende departementene innenfor miljøvennlig offentlige innkjøp er blitt kontrollmedlemmer i Grønt Punkt Norge, medfører det forpliktelser.

Kontrollmedlemskapet innebærer å påse at alle norske leverandører til departementene, må være medlem av en returordning for emballasje. FAD vil også utvide dette til å gjelde alle fellesinnkjøp til departementene.

Og departementene vil følge opp:
– Som kontrollmedlemmer følger vi opp regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige innkjøp og vår egen innkjøpsmelding, sier statssekretærene Wenche Lyngholm i FAD og Heidi Sørensen i MD.

– Vi håper med dette at vi gir tyngde i arbeidet med å få andre offentlige etater, private aktører og tjenesteleverandører til å sikre riktig miljømessig håndtering av brukt emballasje.
  
Leverandørenes medlemskap i Grønt Punkt Norge sikrer finansieringen av returordningene for bølgepapp, plast-, metall-, kartong- og glassemballasje.

Ulike materialselskaper har i dag ansvar for innsamling og gjenvinning av brukt emballasje. Leverandører som melder seg inn i Grønt Punkt Norge eller en tilsvarende returordning, har imidlertid sitt på det tørre.

Gjennom medlemskapet bidrar de til økt gjenvinning, finansiering av returordningene og til å hindre konkurransevridning.
  
– At departementet som har et særlig ansvar for regjeringens miljøpolitikk og fagdepartementet for offentlige anskaffelser, er blitt kontrollmedlemmer i Grønt Punkt Norge, gir det den myndighetsforankring som er etterspurt fra offentlige instanser, sier adm. dir. Jaana Røine i Grønt Punkt Norge.

Dette gir tyngde i arbeidet med å få andre offentlige virksomheter og private aktører til å sikre en forsvarlig miljømessig håndtering av brukt emballasje.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1