Tips redaksjonen
28.08.2009

Nye Nesoddenbåter reduserer miljøbelastninger i indre Oslofjord

Gasnor og Tide Sjø AS har inngått avtale om naturgassleveranser til de tre nye passasjerfergene i Oslofjorden som trafikkerer strekningen Aker Brygge-Nesoddtangen.
De tre nye fergene erstatter tre eldre ferger som tidligere også har vært brukt som bilferger i riksveinettet.
Innsettingen av de nye fergene representerer store miljøgevinster i det indre bassenget av Oslofjorden.

Norges største fergesamband
I tillegg til Tidekongen, som har ankommet Oslofjorden, skal Tidedronningen og Tideprinsen trafikkere i Norges største fergesamband – målt i antall passasjerer, med 2,7 millioner passasjerer årlig.
  
– Strekningen er lyst ut på anbudskonkurranse av Ruter AS, som også har ansvaret for innkjøp av andre kollektivtransporttjenester i Stor Oslo.
Det var svært viktig for Tide Sjø å få anledning til å tilby miljøvennlige, gassdrevne passasjerferjer.
Vi har stått på i nesten 20 år og bidratt aktivt i utviklingen for å kunne benytte naturgass som drivstoff. 
Nå er vi endelig i gang, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Tide Sjø, Olaug R. Sjursø. 
  
Fergene er designet av Multi Maritime AS i Førde og er bygd på verftet til STX France i Lorient. Fergene er de første gassdrevne passasjerfergene i Norge.
  
I forhold til konvensjonelle dieselferger er NOx-utslippene redusert med om lag 85 prosent. I tillegg vil fergene redusere utslippet av partikler og sot med tilnærmet 100 prosent.
  
Kontrakten på leveranser av naturgass, som varer i inntil 15 år, har en samlet verdi på om lag 25 millioner kroner.


Pioner 
Gasnor er pioner på å framstille og levere naturgass til skip. Selskapet leverer i dag flytende naturgass til elleve fartøy og har inngått kontrakt på leveranse til ytterligere ni fartøy.
  
– Vi opplever stor interesse også fra utenlandske selskaper for denne nye teknologien, og selskapet jobber nå med etablering av flere større bunkringsterminaler i Nord-Europa.

Nærskipsfarten står for en betydelig del av det samlede NOx-utslippet, og en overgang til et mer miljøvennlig og renere drivstoff vil bli et viktig bidrag for å oppnå målene som er fastsatt i Göteborg-protokollen.

Byggingen av de tre nye fergene til Tide Sjø er et godt eksempel på at gassteknologien også er mulig å benytte på passasjerferger.

Tide Sjø sine tre ferger baner vei og legger et utmerket grunnlag for andre kommunale og fylkeskommunale kjøpere av kollektivtransporttjenester til å sette krav om bruk av rent drivstoff til fremdrift, sier adm. dir. i Gasnor, Eilef Stange. 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1