Tips redaksjonen
28.08.2009

Statsråd Terje Riis-Johansen åpnet soleventyr på Hadeland

Statsråd Terje Riis-Johansen har klippet båndet til Solarnors nye produksjonslinje for termisk solenergi hos Lunner Produkter på Lunner på Hadeland.
I strålende sol ankom statsråden og ble ønsket velkommen av ordfører Anders Larmerud, Håkon Skjervum i Lunner produkter AS, Marius Holm i Bellona og Hans-Christian Francke i Solarnor.
  
Så fortalte meteorolog Tone Bekkestad om verdens marked på termisk solenergi på 150 mrd NOK og utviklingen samt hvilke støtteordninger som har bidratt til enorm vekst i dette markedet i Tyskland, Østerrike og Spania.

Deretter ga hun ordet til ordfører Anders Larmerud som ønsket et stort presseoppbud velkommen til åpningen, som også er veldig viktig for det lokale miljøet på Lunner.

Alternativ i hele landet
Statsråden lyttet med anerkjennende nikk og smil over detaljene som han fikk presentert av Hans-Christian Francke i Solarnor.

Der kom det blant annet fram at solenergi kan være et godt alternativ i alle deler av landet, at energiutbyttet er stort selv i Tromsø, og at gjennomsnittlig energiutbytte i en vanlig bolig vil ligge på mellom 6000 og 7000 kWt til en energipris på bare 40 øre / kWt.

I nasjonal sammenheng innebærer dette en besparelse på 13,5 TWt eller 20 Altakraftverk og reduksjon i CO2-utslippet med 8 millioner CO2e.

Beregningen er basert på de bygningsintegrerte solenergipanelene fra Solarnor ved oppvarming av tappevann og boligoppvarming.


Unik teknologi

Francke fortalte videre om Solarnors avanserte fremstilling og den unike teknologien som er patentert over nesten hele verden, og som gjør Solarnor alene om å kunne produsere termisk solenergi/solfangere med polymerer. I

EA har i en omfattende undersøkelse kåret Solarnors teknologi til den beste teknologien i hele verden på dette området ved at den har lavest pris/kWt, lavest emisjon til atmosfæren gjennom produktets levetid, og ved at energibalansen er så lav som 3–8 måneder.
  
Hans-Christian Francke fortalte videre at solen stråler rundt 17 000 ganger mer energi til jorden enn det menneskeskapte behovet for energi, og at energikrisen derved vil være kortvarig.

Det vil snart være mulig å utnytte solenergi på en slik måte at vi blir selvforsynt, og IEA har gjort studier som viser at dette vil være mulig allerede om ti år.

I 2030 kommer alle nye boliger til å være selvforsynte, og derved kommer Norge til å brenne inne med oljen fordi den blir for dyr, miljøuvennlig og gammeldags, fortsatte Francke.
  
Den nye teknologien benytter vann i stedet for glykol som alle konkurrentene gjør. Vannet gir 30 prosent større varmekapasitet og trenger ikke å skiftes regelmessig.

De bruker heller ikke kobber i disse solfangerne slik konkurrentene gjør, og det bidrar både til lavere investeringskostnader og mindre vedlikehold, ifølge Francke

Miljøsinke
– Norge har vært en miljøsinke, og på alternativ energi har land som Sverige, Tyskland, Østerrike og Spania, støtteordninger som har gitt enorm vekst i markedet. Nå må norske myndigheter vise større interesse for alternativ energi og sol.

I Norge har vi et miljø rundt REC på strømproduserende solceller og et miljø rundt Solarnor på termisk sol.

Det er viktig at disse miljøene får best mulig rammevilkår for hjemmemarkedet, sa Francke.

– For selv om energiprisen er bare 40 øre og investeringen er tilbakebetalt på ca. fem år, er det også myndighetenes oppgave og tilrettelegge slik at forbrukerne skjønner at solenergi ikke bare er for sydligere strøk, avsluttet Francke.

Omlegging i byggebransjen nødvendig
For å vinne klimakampen må det komme ny fornybar energi inn på markedet. Nå må vi arbeide for å vanliggjøre bruken av solfangere.

Tanken om at det er ”merkelig” å utstyre huset sitt med den typen utstyr er fortsatt vanligere enn at ”der bor det en miljøbevisst familie”, sa Riis-Johansen.
     
Ministeren sa også at en omlegging innenfor byggebransjen snart må komme. Å bygge miljøvennlig er en nødvendighet, og å fange energien er en del av det.

Vannbåren varme som den du får fra en solfanger, har lignende egenskaper som elektrisitet og kan brukes til mye mer enn å varme opp vannet i dusjen.
  
Marius Holm i Bellona lovpriste teknologien til Solarnor og fortalte at teknologien er en viktig brikke for å få ned klimautslippene og bli mindre avhengig av fossile energikilder.

Bellona kommer til å benytte Solarnors teknologi på sine nye lokaler som er under bygging nå.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1