Tips redaksjonen
28.08.2009

- Kan bli et viktig forbilde

Akershus EnergiPark på Lillestrøm blir en av Europas mest moderne fjernvarmesentraler når den ferdigstilles om ett år.
Akershus EnergiPark vil satse stort på forskning og utvikling og vil gi over 15 000 husstander fornybar og miljøvennlig energi.  

Fredag 26. juni foretok olje- og energiminister Terje Riis-Johansen grunnstennedleggelsen på Åråsen på Lillestrøm i Skedsmo kommune.

Akershus EnergiPark baserer seg på eksisterende teknologi for fjernvarme og vil gi 150 klimanøytrale gigawattimer årlig når alt står ferdig 2015. Det tilsvarer oppvarmingsbehovet til 15 000 husstander.

Styrker satsningen
– Jeg håper Akershus EnergiPark kan bli et viktig forbilde for andre prosjekter. Regjeringen har bestemt at vi skal styrke forskningen på miljøvennlig energiteknologi, blant annet som en oppfølging av klimaforliket, sier Terje Riis-Johansen.
   
Nestleder i Bellona, Marius Holm, er imponert over Akershus Energis satsning på fornybar energi.
  
– Akershus EnergiPark er et godt eksempel på at effektive miljøtiltak ikke behøver å ligge flere år fram i tid.
Dette er velprøvd teknologi med miljøgevinst her og nå. Vi trenger flere slike innovative og helhetlige miljøløsninger for å løse klimaproblemene, sier Holm. 

- Viktig arena
Akershus Energi vil samlet sett ha investert nærmere 500 millioner kroner i Akershus EnergiPark når anlegget er fullt utbygd. Satsningen bygger på et nært samarbeid med Høgskolen i Akershus og forskningsmiljøene på Kjeller. 
  
– Med Akershus EnergiPark får vi en av Europas mest moderne fjernvarmesentraler. Vårt mål er at Akershus EnergiPark skal bli den viktigste arenaen for fornybar energi i Norge. Vi skal produsere kunnskap og lokal energi, sier daglig leder i Akershus Energi, Frank Sagvik.

Akershus EnergiPark vil benytte skogflis og andre fornybare energikilder, som solfangeranlegg, gass fra avfallsdeponi, spillvarme fra kloakk og biofyringsolje.
  
– Energifleksibilitet, kunnskap og lokale energiressurser er stikkordene for Akershus EnergiPark, sier han.

Forskerfokus
Energiparken vil bli direkte tilrettelagt for forskning og undervisning med et eget bygg i tilknytning til sentralen.

Høgskolen i Akershus vil etablere en egen masterstudie innenfor energi og miljø.
  
– Energiparken vil bli fullskala laboratorium for skolen og forskningsinstituttene. Fokuset på forskning og utvikling gjør energiparken unik, mener dekan ved avdeling for produktdesign, Petter Øyan.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1