Tips redaksjonen
06.07.2009

Volvo Penta har levert IPS-enhet nr. 10 000

Introduksjonen av Volvo Penta IPS (Inboard Performance System) – verdens første såkalte pod-system – innebar en fundamental endring av båtindustrien da den ble lansert i 2005. Nå ha selskapet levert IPS-enhet nr. 10 000.
Med unike tekniske løsninger kom Volvo Penta med et drivsystem som skapte helt nye forutsetninger for båter som til da var blitt utrustet med tradisjoenll rett aksel.
  
Nøkkelen til fremdriften er de fremoverrettede propellene og de individuelle, styrbare drivenhetene.

Med disse og med systemets øvrige fordeler får båten større effektivitet og forbedrede egenskaper innenfor stort sett alle områder: drivstofforbruk, prestasjon, komfort, plassutnyttelse, manøvrerbarhet og installasjon.

Og med joystiken, som forenkler manøvreringen av båten når den skal legge til, har båtlivet blitt tilgjengelig for helt nye kundegrupper.
  
De fleste av verdens ledende båtbyggere tok raskt i bruk det nye drivsystemet, og i dag finnes IPS i flere enn 250 ulike båtmodeller i hele verden. Innenfor flere segmenter har den tradisjonelle akselen blitt helt erstattet av IPS.
  
– Det er mer enn de mest optimistiske kalkylene vi hadde ved introduksjonen. Men fordelene med det nye systemet, ikke minst miljømessig, er mange, og det har bransjen raskt sett, sier adm. dir. Göran Gummeson.
  
Da vi introduserte IPS-systemet i 2005, mente vi at vi hadde skaffet oss et forsprang på minst fem år i forhold til konkurrentene. Den faktiske markedsutviklingen hittil har vist at den vurderingen stemte ganske bra, sier Göran Gummeson.
  
Volvo Penta har fortsatt å videreutvikle IPS-konceptet, og i år presenteres en ny og kraftigere drivenhet som er koblet til Volvos 11-liters dieselmotor, noe som gjør at flere og større båter får tilgang til IPS-systemets fordeler.
  
IPS ble i starten lansert som en dobbeltinstallasjon, dvs. med to drivsystemer i hver båt.

Men snart viste det seg at systemets store fleksibilitet muliggjør multi-installasjoner (tre og fire systemer), noe som i sin tur innebærer at Volvo Penta i dag kan tilby IPS-systemet i båter fra 40 og opp til 100 fot.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1