Tips redaksjonen
06.07.2009

Wärtsilä med pilotprosjekt for drivstoffreduksjon

Wärtsilä har gjennomført en casestudie for å finne løsninger som kan redusere drivstofforbruket i skip ytterligere. Studien viser at en nyutviklet hybridløsning kan spare 16 prosent drivstoff.
De siste årene har Wärtsilä lansert flere systemer for mer effektive fremdriftsløsninger i skip. Blant annet har selskapet hatt stor suksess med sitt såkalte LowLoss-system, en løsning som reduserer effekttap i motorsystemene på skip med dieselelektrisk fremdrift.
  
– Vi har stor takhøyde i konsernet og er åpne for nye ideer.
Mer effektive løsninger er noe både vi og kundene våre er opptatt av, og arbeidet med dette har derfor høy prioritet hos oss, sier Arve Nilsen i Wärtsilä.

16 % drivstoffbesparelse
I studien som Wärtsilä har gjennomført, har de tatt utgangspunkt i en ankerhåndteringsbåt og sett på mulighetene for å spare drivstoff i løpet av en typisk driftsperiode.

Beregningene viser at en ny hybridløsning, utviklet av Wärtsilä, årlig kan redusere drivstofforbruket på skipet med opp til 16 prosent i løpet av den driftsperioden og driftsprofilen som er brukt som referanse i prosjektet.

Dette er et konservativt estimat. For andre skip kan innsparingene være større, avhengig av hvordan skipet opererer.


Nyutviklede frekvensomformere
Den nye hybridløsningen regulerer turtallet på elektromotorene til bruk for elektrisk fremdrift av hovedpropellene i skipet, slik at man kan kjøre propellen mer effektivt og optimalt.

Systemet består av nyutviklede frekvensomformere (Wärtsilä Power Drives), som kobles til nye elektromotorer.

De nye frekvensomformerne kobles opp mot det eksisterende fjernstyringssystemet til propellene samt skipets system for dynamisk posisjonering.
  
– Automatikken som ligger i styringen av systemet, gjør at man nå har bedre lastkontroll, noe som også bidrar til økt sikkerhet ved manøvreringen av båten, forklarer Nilsen.
 

Intern kompetanse

Wärtsilä har brukt intern kompetanse innenfor design, motor, propell, hydrodynamikk, skipsservice og elektro og automasjon for å komme frem til det nye konseptet.
  
– Dette er en god løsning som kan bidra til miljøbesparelser og reduserte drivstoffkostnader for kundene våre, i tillegg til manøvreringsfordelene systemet gir, sier Nilsen.
  
Han har tro på at hybridløsningen vil bli tatt godt imot i markedet og framhever at den er velegnet for oppgradering av eksisterende fartøy.
  
– Nå gjelder det for oss å finne fram til fartøy der vi kan sette systemet i drift. Båter som er designet for en type bruk, og som nå benyttes til andre typer oppdrag, er særlig aktuelle for den nye hybridløsningen.

På disse skipene er det størst gevinst å hente, forteller Nilsen, som håper Wärtsilä løpet av første kvartal 2010 har konkrete hybridløsningsprosjekter i drift.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1