Tips redaksjonen
06.07.2009

TESS gjør suksess med sitt slangekontrollsystem

Den norske slangeleverandøren TESS har hatt suksess med sitt slangekontrollsystem, TESS Hose Management.
2009 regnes å bli det store gjennombruddsåret for systemet. 65 000 slanger er nå ID-merket og web-registrert i systemet.

Slangekontrollsystemet ble stillferdig introdusert i 2005. Ytterligere systemutvikling og salgsfokusering har resultert i at det store gjennombruddet kom mot slutten av 2008 og det siste halve året.
  
Helse, miljø og sikkerhet er viktige stikkord for hvorfor TESS-systemet nå får sitt gjennombrudd.
  
– En av våre kunder, Statoil, har stilt nye krav til slangehåndtering i egne rekker. Årsaken er at en full oversikt over slangene gir langt bedre kontroll på både driftsstabilitet, helse og miljø, sier systemansvarlig Joar Torgersen i TESS.


Stor interesse

TESS har solgt inn systemet til både oljeselskaper, riggselskaper, supplyrederier, ferjerederier og diverse landbasert prosessindustri.

I år har servicekonsulenter i TESS gjort manuelle registreringer av tusenvis av slanger, både offshore og onshore.
  
– Våre kunder reagerer positivt på at det blir langt lettere og raskere å bestille ny slange, dersom behovet oppstår akutt.

Det reageres også positivt på at all dokumentasjon er lett tilgjengelig via Internett, og at HMS-aspektet blir kraftig forbedret, forklarer Torgersen.
  
TESS Hose Management oppgis å være fleksibelt og tilpasset kundens behov. Kundene kan ved behov få tillatelse til å oppdatere dokumentasjonen selv.   
  
– Den største utfordringen, som stiller store krav til oss, er å samle inn data på riktig måte. Dernest er kvalitetssikringen av all dokumentasjon av avgjørende betydning.

Det attraktive i vårt system ligger ikke i selve merkingen, men i hele vårt apparat og logistikken rundt kontrollsystemet, forteller en stolt Torgersen.
  
Hittil i år har TESS solgt tjenester rundt slangekontrollsystemet for et tosifret millionbeløp. Det skal forhandles om en rekke større kontrakter utover sommeren og resten av året.


2500 nye hver måned

TESS Hose Management fylles nå opp med en takt tilsvarende 2500 nye slanger hver måned. Hver slange er merket med et unikt ID-nummer.

Disse registreres i kundens egen database hos TESS. Dokumentasjonen omfatter type, kvalitet, plassering, sertifikater, historie og annen nødvendig informasjon. Systemet administrerer serviceporteføljen og varsler avtalte serviceintervaller.      
  
Torgersen understreker at et godt slangekontrollsystem bidrar til å hindre driftsstans, reduserer faren for miljøutslipp og forebygger ulykker.

Både gamle og nye slanger registreres, og TESS stiller ingen krav om at slangen skal være levert av TESS. TESS har i dag over 100 servicesentre i Norge.

De aller fleste av disse har kompetanse og utstyr til å tilby kontrollsystemet til lokale kunder.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1