Tips redaksjonen
06.07.2009

Ny IR gassdetektor fra Crowcon

Crowcon har utviklet en ny IR (infrarød) gassdetektor for brennbare gasser. Den erstatter gamle gassdetektorer med pellistor-teknologi.
Den nye detektoren, IREX, oppgis å ha raskere responstid og bedre stabilitet enn tidligere detektorer.
IREX kan oppdage metan, butan, propan og flere andre hydrokarboner.

IREX er spesielt designet og utviklet for olje- og gassindustrien. Crowcon forklarer at pellistordetektorer og noen andre IR gassdetektorer har sinterelement for å opprettholde EXd-sertifiseringen.

Sinterelementet øker responstiden dramatisk, men kan bli blokkert av forurensning. Ved å bytte ut gamle detektorer med IREX fjerner man en potensiell feilkilde fordi IREX ikke har sinterelement. I tillegg vil responstiden være på under syv sekunder.
  
IREX kobles til det samme kontrollpanelet som detektorer med pellistorer, slik at man slipper å bytte ut det eksisterende kontrollpanelet og kablingen ut til detektoren.

IREX produserer et mV Wheatstone Brigde signal (identisk som en pellistor) og trenger bare 3 Vdc som driftspenning.
  
Kalibrering (hvis nødvendig) utføres på eksisterende kontrollpanel. IREX leveres med integrert flow-adapter for enkel tilførsel av testgass. IREX leveres i 316 stainless steel og har ATEX- og IECEx-sertifisering.
  
Den norske representanten for Crowcon er AJ Gassdeteksjon AS. For mer informasjon ring tlf. 69 84 64 70 eller se www.ajg.no.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1