Tips redaksjonen
06.07.2009

Nyutvikling fra Peter Stette AS

Modellen som er kalt GS150-T3500-10000, ble produsert første gang i 2008. Den nye versjonen har en utforming som i sterkere grad er utformet for sirkulasjon av ensilasje.
I tillegg er det montert inn en neddykket knivpumpe som skal ha lang levetid. Denne pumpen sørger for sirkulasjon, og med et enkelt grep gjøres denne om til en tømmepumpe.

Som før leveres GS150-T3500-10000 med kvernkapasiteter opp til 12 tonn /time og en lagringskapasitet opp til 10 m3.
  
Konstruksjonen er lagt i rustfritt materiale Aisi 304.
  
Styringen, som er PLS-basert, er lagt inn i et eget rustfritt skap. Det samme gjelder syredoseringen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1