Tips redaksjonen
06.07.2009

Nasjonal skolekonkurranse på PEA09

Det inviteres til nasjonal skolekonkurranse i automatiseringsfag på PEA09. Åtte lag som består av elever fra grunnskole og videregående skole, deltar.

Festo AS har ansvaret for den tekniske avviklingen og har med seg Norsk Industri, WorldSkills Norway og NFA på arrangørsiden. PEA09 arrangeres i tidsrommet 27.–29. oktober på Norges Varemesse på Lillestrøm.

Det er første gang vi lager en nasjonal skolekonkurranse der grunnskoleelever og elever på videregående konkurrerer sammen.

Vi har satt en grense på tre personer på hvert lag, pluss en lærer, slik at det blir et snitt på fire personer og cirka 30 deltakere til sammen. Lærerne må også kunne ta på seg en dommerfunksjon.

Faget er automatisering/mechatronics på grunn-nivå, men siden konkurranseutstyret er kjent, vil vi legge inn noen overraskelser for å utfordre deltakernes kreativitet. Det er fint at konkurransen arrangeres på messen, der elevene kan oppleve naturlig støy, som i bedriftene.

Bakgrunnen med skolekonkurransen er rekruttering til yrkesfaglig utdanning fra grunnskolen pluss en motivasjon for elever som allerede har valgt yrkesfaglig utdanning til å lære mer, fullføre og bestå sin utdanning, sier salgssjef Bjørn Tennung i Festo.


Gode erfaringer

Festo er partner for WorldSkills International og har gjennom mange år vært teknisk arrangør av NM i automatiseringsfag. Festo er også teknisk arrangør av skolekonkurranser og har gode erfaringer.

WorldSkills Norway har som formål å fremme fag- og yrkesopplæringen i Norge, både kvalitetsmessig og statusmessig. Et viktig virkemiddel i denne sammenheng er yrkeskonkurranser.

WorldSkills Norway ønsker derfor at skolekonkurransene i større grad kommer på timeplanene i skolen. 

Erfaringene er at konkurransene øker motivasjonen hos de unge. Samtidig gir de økt læring. Det er tilbakemeldinger de unge selv gir.
Skolekonkurransene vil være et bindeledd mellom grunnskolen og videregående skole ved at elever fra både grunnskole og videregående konkurrerer internt på skolen og blir den videregående skolens representant til en regional og en nasjonal konkurranse, forklarer Tennung.


Færre faller fra
Vi ser også en slik konkurranseform i lys av frafallsproblematikken. Frafall er jo et stort problem for skoleverket. Gjennom en yrkesfaglig opplæring er det cirka 30 prosents frafall.

Tanken er at hvis vi kan motivere de beste gjennom slike konkurranser, trekker de med seg de svakeste – og dermed oppnår man at færre faller fra, sier Tennung entusiastisk og nevner Strømmen videregående som eksempel på en skole med gode erfaringer.
  
Dokumentasjon på om folk faller fra eller ikke, tar jo litt tid, men vi har gjort ulike ting for å fremme interessen for automatiseringsfagene de siste årene, blant annet skolekonkurranser.

Resultatet er at søkertallene mot automasjon øker, så vi ser helt klart en positiv tendens, sier Lars Jakob Berg, teamleder på elektroavdelingen på Strømmen videregående skole.


Vellykket konkurranse
Vi har hatt ungdomsskoleelever som hospitanter inne på videregående opplæring tidligere. Det er fint at elevene får prøvd seg tidlig og har noe å strekke seg etter.

I fjor høst bestemte vi oss for å teste ut konkurranser i automatiseringsfagene. Først reiste vi ut til ungdomsskoler i Skedsmo kommune med Festos modeller, så foretok vi en utvelgelse av ungdom som hadde lyst til å være med.
Det ble en vellykket konkurranse med et reelt samarbeid mellom elevene i grunnskolen og de på videregående. Og det var morsomt!

I tillegg førte dette initiativet til mange diskusjoner i de forskjellige tiendeklassene vi besøkte – og dermed økte blesten om faget. 

Det er det viktigste for meg at det skapes interesse for tekniske fag. Jeg har tro på denne konkurranseformen, blant annet fordi du motiverer en del elever som normalt ikke er så sterke på ungdomsskolen.
De kan oppleve det som attraktivt å søke praktske fag, for ungdomsskolen er jo veldig teoretisert, fastslår Berg.


Fint å teste seg på PEA09

– Lærerne i automasjonsfagene hos oss er veldig begeistret over at den nasjonale skolekonkurransen arrangeres på PEA-messen og tar sikte på å stille med et lag. Jeg synes det er kjempemoro at de får testet seg på en slik messe. Vi har også fått oppdrag om å være med på å bygge opp en stand på PEA09, så dette blir fint!

Det er verdifullt på flere måter å samarbeide opp mot PEA-messen. Interessen øker, og vi får vist at du må legge lista høyt for å bli god.

Jeg tror ikke på å senke kvalitetskravene i skolen. Ungdom er ikke faglig dårligere enn de var før. Tvert i mot. Og de kan nå lenger ved å vise frem et godt stykke fagarbeid. God kvalitet er et godt utgangspunkt for å drive opplæring for alle, sier Berg.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1